Informacje grupy roboczej na temat aktualnej sytuacji COVID-19

Landau, 25 marca 2020 r.

Rozprzestrzenianie się wirusa koronowego zmienia nasze codzienne życie w nieznany wcześniej sposób. To stawia przed nami wszystkimi nowe wyzwania, którym musimy wspólnie stawić czoła. Dlatego my - jako producent papieru i tektury falistej - popieramy działania podejmowane przez rządy. Przecież ochrona naszych bliźnich, którzy są najbardziej zagrożeni wirusem koronnym, musi mieć najwyższy priorytet.

W tym kontekście my również podjęliśmy liczne działania, z których wszystkie mają ten sam cel: Przestrzegając zasad bezpieczeństwa, my i nasi pracownicy zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby kontynuować produkcję.

Ponieważ bez przemysłu papierniczego i opakowaniowego - którego jesteśmy również częścią - nie byłoby to możliwe. Łańcuchy dostaw zawierające niezbędne towary, takie jak leki, żywność i sprzęt medyczny, załamałyby się i nie dotarłyby do obywateli.

Nawiązaliśmy kontakt w tej sprawie z najwyższymi organami i politykami. Oprócz Komisji Europejskiej, wiele stowarzyszeń zwróciło uwagę na systemowe znaczenie sektorów takich jak nasz dla utrzymania pilnie potrzebnych łańcuchów dostaw.

Wewnątrz grupy oddelegowaliśmy dużą część naszych pracowników z biura grupy do biura domowego. W ten sposób zapewniamy naszym klientom możliwość dotarcia do ich osoby kontaktowej i utrzymanie niezbędnego dystansu między ludźmi w celu zwalczania choroby wirusowej.

Ponadto we wszystkich lokalizacjach podjęliśmy liczne środki zapobiegawcze i znacznie zaostrzyliśmy przepisy dotyczące higieny. Mamy całkowicie odwołane wizyty, kontrolujemy nawet temperaturę podczas pilnie potrzebnego ruchu dostawczego naszych zakładów (a w każdym razie zezwalamy na dostęp tylko wtedy, gdy otrzymamy wyraźne potwierdzenie, że nie było kontaktu z osobami zakażonymi).

Życzymy wam zdrowia i wytrwałości na kolejne tygodnie.

Twój zespół Progroupy

Do góry