System informatorów

Serdecznie witamy w systemie informatorów Progroup.

Zaufanie naszych klientów, dostawców i dalszych partnerów biznesowych, akcjonariuszy i innych inwestorów oraz organów administracyjnych, publiki i innych osób zainteresowanych do zgodnego z prawem i odpowiedzialnego zachowania wszystkich pracowników ma ogromne znaczenie dla wizerunku i sukcesu koncernu Progroup.

Dlatego przestrzeganie przepisów ustawowych i uregulowań wewnętrznych ma dla Progroup najwyższy priorytet. Tylko przestrzeganie reguł i norm pozwala uniknąć szkód dla naszego przedsiębiorstwa, naszych pracowników i partnerów biznesowych. Z tego względu błędne zachowania muszą zostać szybko rozpoznane, zbadane i niezwłocznie wyeliminowane.

Aby rozsądne i uczciwe rozpatrzenie informacji o nadużyciach było możliwe, wprowadziliśmy elektroniczny system informatorów. Dzięki temu pracownicy koncernu Progroup oraz osoby zewnętrzne mogą skontaktować się za pośrednictwem internetowej platformy komunikacyjnej z działem odpowiedzialnym w Progroup za przestrzeganie przepisów, przesłać dokumenty i pozostać w kontakcie za pośrednictwem własnej skrzynki pocztowej. Wszelkie informacje wymieniane przez platformę są chronione i traktowane jako poufne. Informatorzy mogą sami zdecydować, czy chcą dokonać zgłoszenia imiennie lub anonimowo.

Elektroniczny system informatorów jest dostępny pod następującym linkiem:

 

https://progroup.integrityline.org/

 

Ponadto naruszenia można również zgłaszać przez e-mail pod adresem compliance@progroup.ag, pocztą tradycyjną na adres Progroup AG, Dział prawa i przestrzegania przepisów, Horstring 12, 76829 Landau w Palatynacie lub jako pracownik także osobiście w dziale prawa i przestrzegania przepisów.

Do góry