Innowacja to energia

ELEKTROWNIA W EISENHÜTTENSTADT

Kontynuacja filozofii Green Hightech

Elektrociepłownia zasila znajdującą się w bezpośredniej bliskości maszynę papierniczą PM2 koncernu Progroup w Eisenhüttenstadt w parę i energię. Dzięki temu koncern Progroup zapewnia sobie daleko idącą niezależność od paliw kopalnych. Tak samo jak wszystkie urządzenia techniczne, także elektrownia wyznacza standardy w zakresie konstrukcji i eksploatacji elektrowni. Zgodnie z zasadą przywództwa technologicznego zainwestowano w najnowocześniejsze rozwiązania. Jednocześnie koncepcja linii została opracowana z uwzględnieniem zasad ochrony środowiska, czyli całkowicie w duchu filozofii Green Hightech koncernu Progroup.

INNOWACJA TO „ENERGIA” – ENERGIA Z ODPADÓW. ODCZUWALNE ODCIĄŻENIE WYSYPISK ŚMIECI

Energia na zasadzie kogeneracji.

Elektrownia wytwarza na rok do 1 miliona ton pary i do 160 GWh prądu. W ten sposób pokrywa całkowite zapotrzebowanie maszyny papierniczej PM2 na parę i ok. 50% zapotrzebowania na prąd. Prąd jest doprowadzany do ogólnej sieci elektrycznej i ponownie pobierany zależnie od zapotrzebowania. Elektrownia jest zasilania paliwami zastępczymi (PZ), czyli odpadami przemysłowymi i domowymi oraz odpadami z przemysłu papierowego. Dziennie dostarczanych jest do 80 ciężarówek z PZ, które uzupełniają materiały resztkowe z produkcji papieru w PM2. Koncepcja „Wykorzystanie przed usuwaniem” jest intensywnie realizowana na miejscu.

CZYSTA SPRAWA - SPALANIE Z NISKĄ EMISJĄ PRZY WYSOKIEJ WYDAJNOŚCI ENERGETYCZNEJ.

Największa elektrownia tego rodzaju na świecie.

Kocioł fluidalny elektrowni może spalać do 350 000 ton paliw zastępczych na rok. Odzysk termiczny w temperaturze 850°C umożliwia optymalne wypalanie, redukuje ilość pozostałości ze spalania i powstawanie niebezpiecznych gazów. Przy mocy 150 MW/h elektrownia jest aktualnie największą elektrownią tego rodzaju na świecie. Aby chronić środowisko, w Propower zainstalowano instalację oczyszczania spalin z najwyższymi współczynnikami sprawności. Dzięki najnowszym technologiom możliwe jest również bezproblemowe zachowanie wszystkich wartości granicznych emisji. Dzięki przemyślanej izolacji dźwiękowej praca elektrowni jest bardzo cicha. „Energia nie jest hałaśliwa, energia jest i działa“ – ta wypowiedź Alberta Schweitzera rzeczywiście pasuje do sytuacji.

Do góry