W Progroup wszystko jest nastawione na szybki rozwój

Przedsiębiorstwo kontynuuje ekspansję wraz z kolejną fabryką formatów tektury falistej w Eisfeld (Turyngia)

Prowell, przedsiębiorstwo należące do Progroup AG z siedzibą w Landau, kontynuuje ekspansję wraz z kolejną fabryką formatów tektury falistej w Niemczech. Aby dotrzymać kroku stale rozwijającemu się rynkowi zaspokoić potrzeby klientów pod kątem pewności dostaw i jakości, w Eisfeld (Turyngia) powstaje jedenasta z kolei fabryka formatów tektury falistej. Dzięki nowej zaawansowanej technicznie fabryce o rocznej zdolności produkcyjnej 140 000 ton formatów tektury falistej łączna zdolność wytwórcza Progroup wzrośnie do 1,5 miliona ton. Wolumen inwestycji projektu wynosi ok. 50 mln. euro. W pracującej w trybie czterozmianowym fabryce będą dostępne 52 nowe miejsca pracy oraz trzy miejsca dla stażystów łącznie.

Wraz z nową fabryką formatów tektury falistej w Eisfeld (Turyngia) Progroup konsekwentnie realizuje swoją strategię Two Twentyfive i utrzymuje szybkie tempo rozwoju. Ogłoszenie budowy nowej fabryki formatów tektury falistej to kolejny dowód na to, że Progroup jest najszybciej rozwijającym się produ­ centem papierów na tekturę falistą i formatów tektury falistej w Europie. Na początku sierpnia wraz z pierwszym wbiciem łopaty Progroup zaczęła reali­ zować projekt budowy kolejnej fabryki papieru o wolumenie inwestycji 375 mln. euro. W przyszłości firma będzie posia­ dać łącznie jedenaście fabryk formatów tektury falistej w Niemczech, Francji, Czechach, Polsce, Wielkiej Brytanii i Włoszech, w których w 85 % będzie przetwarzany papier na tekturę falistą­ produkowany we własnych fabrykach. W ten sposób Progroup zwiększa swoją dominację w obszarze formatów tektury falistej w Europie Środkowej.

 

Nowa fabryka formatów tektury falistej zostanie zrealizowana na działce budowlanej   o powierzchni 87 000 metrów kwadratowych w Eisfeld (Turyngia). Rozpoczęcie produkcji jest planowane na czwarty kwartał 2019 roku. Linia będzie wyposażona w takie same innowacje techniczne, jakie są już stosowanie od listopada 2018 roku w nowej megafabryce formatów tektury falistej w Ellesmere Port (Wielka Brytania). Jürgen Heindl, CEO i prezes zarządu Progroup AG wyjaśnia: „W naszych fabrykach zoptymalizowanych pod kątem Industry 4.0 stosujemy zasadę dróg produkcji, które pracują optymalnie w trybie automatycznym, a także samodzielnie zgłaszają słabe punkty produkcji i linii.”

 

Do ważnych innowacji należą: kon­ cepcja One­Man­Dry­End, wydajny magazyn wysokoregałowy o pojem­ ności 11 000 miejsc magazynowych z trzema układnicami regałow ymi, automatyczne podawanie palet, osłony krawędzi i ogumienie oraz optymalizacja utylizacji odpadów i systemu klejenia Linia produkcyjna tektur y falistej będzie mieć prędkość do 400 m/min i ze swoją szerokością roboczą 2,80 m wpasuje się bezproblemowo w system rozdrabniarek stosowany przez Progroup. Będziemy produkować trzy­ i pięciowarstwowe formaty Next Board® rodzajów B, C, E i wynikające z tego kombinacje.

 

Kolejnym krokiem Progroup w kierunku realizacji filozofii Green Hightech jest zastosowanie urządzenia kogenera­ cyjnego do wytwarzania prądu i pary. Ciepło odpadowe powstające podczas wytwarzania prądu wykorzystywane jest z zastosowaniem metody absorp­ cyjnej do generowania zimna lub bezpośrednio na potrzeby ogrzewania.

„Poza zastosowaniem urządzenia kogeneracyjnego maksymalną przyja­ zność dla środowiska osiągniemy także dzięki tekturom falistym Next Board®, które przy większej wydajności są produkowane z zastosowaniem mniej­ szej ilości energii i surowców oraz z mniejszymi emisjami CO2”, wyjaśnia Jürgen Heindl.

 

Innowacje nowoczesnej fabryki dopeł­ nia system izolacji dźwiękowej, który z jednej strony zapewnia bardzo niskie obciążenie hałasem, a z drugiej strony sprawia, że mamy do czynienia tylko z niewielkimi wahaniami temperatury. To idealna podstawa dla przyjemnego i bardzo nowoczesnego środowiska pracy. W regionie powstały 52 miejsca pracy wymagające wysokich kwalifi­ kacji technicznych oraz trzy miejsca dla stażystów.

Suma inwestycji
ok. 50 mln. euro
Produkt
formaty tektury falistej
Produkcja roczna
140 000 ton formatów tektury faliste
Prędkość robocza
400 m/Min.
Szerokość robocza
2,80 metra
Rodzaj i pojemność magazyn
całkowicie zautomatyzowany magazyn wysokoregałowy o pojemności 11 000 miejsc magazynowych łącznie z trzema układnicami regałowymi
Miejsca pracy
52 bezpośrednie miejsca pracy w trybie czterozmianowym, 3 miejsca dla stażystów
Uruchomienie
4 kwartał 2019 roku
Działka budowlana
ok. 87 000 metrów kwadratowych

W razie publikowania prosimy o prze­ słanie egzemplarza kopii. Dziękujemy.

Progroup AG
Stephan Göckler

Kierownik Działu Marketingu

Horstring 12
76829 Landau
Tel. +49 (0) 6341 5576-1190
Fax +49 (0) 6341 5576-109
marketing@progroup.ag
www.25.progroup.ag
www.green.progroup.ag

Downloads
180910_Progroup_PW13_Bei_Progroup_stehen_alle_Zeichen_auf_rasantem_Wachstum
Document / 63KB
180910_PW13_Ankuendigung_Datenblatt_DE.pdf
Document / 43KB
Przypomnienie
W razie publikowania prosimy o przesłanie egzemplarza kopii. Dziękujemy.
Do góry