Strategie Two Twentyfive:

Test maszyn oficjalnie rozpoczyna przygotowania spółki Prowell do uruchomienia produkcji w Drizzona (Lombardia)

Prowell, przedsiębiorstwo koncernu Progroup, w ramach strategii Two Twentyfive konsekwentnie kontynuuje budowę nowych fabryk formatów w Europie Środkowej. 14 lutego 2018 r. – już w dziesięć miesięcy po zapowiedzi projektu – Prowell, w towarzystwie zaproszonych gości, przeprowadzi test maszyn, stanowiący pierwszy etap przygotowań do uruchomienia produkcji. Otwarcie pierwszej fabryki formatów Prowell we Włoszech, planowane na marzec 2018 r., zwiększy zdolność produkcyjną przedsiębiorstwa, po wstępnej fazie rozruchowej i wdrożeniowej, o kolejne 220 mln m² rocznie.

Park opakowań – model przyszłości

Model parku opakowań łączy w sobie masową produkcję wysokowydajnej tektury falistej Prowell ze specjalistyczną produkcją opakowań, przy wykluczeniu niepotrzebnych kosztów związanych z transportem, pakowaniem i logistyką. A dokładniej, producent opakowań otrzymuje od Prowell bezpośrednie dostawy formatów tektury falistej, realizowane za pośrednictwem całkowicie zautomatyzowanych systemów transportowych. Gdy tylko producent opakowań zarejestruje zlecenie, firma Prowell natychmiast otrzymuje zamówienie na tekturę. Produkcja formatów tektury falistej odbywa się w oparciu o opisany schemat. Cały proces sterowany jest przez najnowocześniejsze systemy IT.

Prowell powołał do życia pierwszy model parku opakowań już w 1998 roku. Obecnie Progroup posiada w centrum Europy łącznie osiem sprawnie funkcjonujących parków opakowań, bazujących na dwóch modelach działalności. W pierwszym wariancie, producent opakowań uruchamia swój zakład bezpośrednio przy fabryce Prowell, w wariancie drugim linia produkcyjna tektury falistej powstaje w bezpośredniej bliskości lub w zakładzie klienta Prowell. W obu przypadkach oba przedsiębiorstwa zachowają całkowitą niezależność od siebie.

 

Jürgen Heindl, Prezes Zarządu Progroup, nie ma wątpliwości: „Oba modele działalności parku opakowań będą napędzać przyszły rozwój Progroup“.

„Oba modele działalności parku opakowań będą napędzać przyszły rozwój Progroup.“
Jürgen Heindl, Prezes Zarządu Progroup
Wkraczamy na nowy rynek

Dzięki strategicznej współpracy z producentem opakowań Imbal Carton S.r.l., koncern Progroup wkroczył na największy rynek formatów tektury falistej w Europie ze swoim kolejnym parkiem opakowań, zorganizowanym według modelu II. Nowa fabryka w Drizzona powstała w bezpośrednim sąsiedztwie zakładu włoskiego partnera w okresie zaledwie dziesięciu miesięcy. Imbal Carton udostępnia grunt i halę, Progroup linię produkcyjną, niezbędne urządzenia peryferyjne, a także eksploatuje linię.

14 lutego 2018 r., w towarzystwie zaproszonych gości, Prowell przeprowadzi test maszyn, stanowiący pierwszy etap przygotowań do uruchomienia produkcji. W nowej lokalizacji już od marca 2018 r. ruszy linia produkcyjna o szerokości 2,80 m i prędkości roboczej sięgającej 350 m/min., która w trybie trójzmianowym będzie produkować ok.

220 mln m² formatów tektury falistej rocznie. Planowana jest produkcja tektury trzy – i pięciowarstwowej w jakości B, B NG, C, E oraz ich kombinacjach. W Prowell S.r.l. powstanie łącznie ok. 45 ultranowoczesnych stanowisk pracy dla nowego personelu.

Podobnie jak wszystkie zakłady Prowell, także zakład w Drizzona będzie zintegrowany z systemem Mill-System koncernu Progroup, co umożliwi wysokowydajne, centralne zarządzanie ważnymi danymi i zamówieniami. Pozwoli to na osiągnięcie maksymalnej synergii i integracji – z jednej strony dzięki modelowi działalności Progroup, z drugiej strony dzięki parkowi opakowań powstałemu we współpracy z partnerem Imbal Carton S.r.l.

W przypadku publikacji prosimy o przesłanie egzemplarza. Dziękujemy.

Progroup AG
Stephan Göckler

Kierownik Działu Marketingu

Horstring 12
76829 Landau
Tel. +49 (0) 6341 5576-1190
Fax +49 (0) 6341 5576-109
marketing@progroup.ag
www.25.progroup.ag
www.green.progroup.ag

Downloads
180214_Presse_Prowell_startet_PW11_mit_Maschinentest_final_DE.pdf
Document / 67KB
Przypomnienie
W razie publikowania prosimy o przesłanie egzemplarza kopii. Dziękujemy.
Do góry