Progroup nadal na drodze rozwoju

Planowana budowa kolejnej fabryki papieru i do czterech fabryk formatów tektury falistej do 2021 roku

Progroup nadal znajduje się na drodze rozwoju i może się cieszyć wspaniałymi wynikami z roku jubileuszowego. Obroty wzrosły w 2017 roku o 9,69 % do ok. 804 mln. euro. Podstawą sukcesu jest konsekwentna realizacja strategii Two Twentyfive. Progroup jest najszybciej rozwijającym się producentem organicznej tektury falistej w Europie. Krótko po tym, jak w październiku bieżącego roku została rozpoczęta budowa nowej megafabryki formatów tektury falistej w Elles- mere Port (Wielka Brytania) i planowanym w tym miesiącu podjęciu produkcji w najnowszej fabryce w Drizzonie (Włochy) Progroup podaje do wiadomości dalsze plany rozwoju. Wraz ze zbudowaniem w Europie Środkowej do czterech dalszych fab- ryk formatów tektury falistej między 2019 a 2021 rokiem oraz rozpoczęciem fazy aktywnych przygotowań do budowy kolejnej fabryki papieru na tekturę falistą w Niemczech, której rozruch jest planowany na rok 2021, Progroup przechodzi do intensywnej fazy swojej strategii rozwoju Two Twentyfive.

Rok jubileuszowy „25 lat Progroup” był dla koncernu kolejnym udanym rokiem, co potwierdzają dobre wyniki: obroty zwiększyły się w 2017 roku o 9,69 % do ok. 804 mln. euro po 733 mln. euro w roku 2016. Po raz pierwszy w ciągu roku biznesowego udało się przekroczyć ilość wyprodukowanych formatów tektury falistej wynoszącą milion ton formatów. Siłą napędową tego utrzymującego się pozytywnego trendu była dobra koniunktura, nowe fabryki for- matów tektury falistej w Plößberg i Trzcinicy, wydajność wszystkich zakładów, dobra sprzedaż, a także wspaniałe zaangażowanie wszystkich pracowników.

Progroup kontynuuje konsekwentną realizację strategii Two Twentyfive. Po ogłoszeniu na początku 2017 roku budowy dwóch fabryk formatów tektury falistej, we Włoszech i Wielkiej Brytanii nowa fabryka formatów w Drizzonie (Włochy) podejmie produkcję już w tym miesiącu, a najwydajniejsza megafabryka w Ellesmere Port (Wilka Brytania) ma być planowo uruchomiona na koniec trzeciego kwartału 2018 roku. Zdolności produkcyjne formatów tektury falistej osiągną w ten sposób do końca 2018 roku ok. 3000 mln m²/rok. Aby z jednej strony zachować i utrzymać pozycję lidera kosztów i wiodącego producenta tektury falistej w Europie także w długiej perspektywie, a z drugiej strony zagwarantować, aby firma nadążała za oczekiwanym rozwojem rynku i wymogami klientów w zakresie pewności dostaw i jakości produktów, Progroup planuje otworzyć między 2019 a 2021 rokiem do czterech dalszych fabryk formatów tektury falistej w Europie środkowej. Zwiększa to całkowitą zdolność produkcyjną do około 4200 mln m²/rok.

Wzrastające zapotrzebowanie na wysokiej jakości papier spowodowane zwiększającymi się zdolnościami produkcyjnymi formatów tektury w Prowell powinno zostać pokryte w większości przez opłacalną i bardzo elastyczną produkcję własną. Dlatego Progroup przystąpiła do fazy aktywnych przygotowań do budowy kolejnej fabryki papieru zlokalizowanej w Niemczech. Zgodnie z aktualnymi ustaleniami nowoczesna maszyna papiernicza ma zacząć produkcję w 2021 rok i po fazie rozruchu osiągnąć zdolność produkcyjną kolejnych ok. 750 000 ton papieru na tekturę falistą. Razem z obiema już produkującymi niemieckimi fabrykami papieru PM1 w Burg i PM2 w Eisenhüttenstadt łączna roczna zdolność produkcyjna papierów na tekturę falistą zwiększa się z 1 100 000 ton do ok. 1 850 000 ton.

 

W razie publikowania prosimy o przesłanie egzemplarza kopii. Serdecznie dziękujemy.

 

Progroup AG

Stephan Göckler

Kierownik działu marketingu

Horstring 12

76829 Landau

Tel. +49 (0) 6341 5576-1190

Fax +49 (0) 6341 5576-109

info@progroup.ag

www.progroup.ag

www.green.progroup.ag

Downloads
180216_Presse_PG_weiterhin_auf_Wachstumskurs_final_DE.pdf
Document / 465KB
Przypomnienie
W razie publikowania prosimy o przesłanie egzemplarza kopii. Dziękujemy.
Do góry