Własne zaopatrzenie w papier

W dwóch lokalizacjach Progroup w Niemczech są produkowane wysokiej jakości surowce na tekturę falistą wyłącznie na bazie makulatury. Dwa wysokowydajne zakłady zapewniają stałe zaopatrzenie 8 zakładów Progroup Board produkujących tekturę falistą. W ramach bogatego portfela produktów Progroup Paper oferuje papiery o gramaturze od 60 do 230 g/m²/. Specjalna technologia PM2 umożliwia produkcję lekkich papierów marki Next Fibre® z mniejszej ilości materiału włókiennego na lżejsze, a jednocześnie wydajne tektury faliste „Next Generation”.

Właściwości papieru dla wszystkich wymagań
Właściwości papieru dla wszystkich wymagań
Właściwości papieru dla wszystkich wymagań
Właściwości papieru dla wszystkich wymagań

Linia K

Stworzona do wielu zadań. Zaprogramowana na wysoką wydajność.

Wymagania względem papierów kraftowych zmierzają obecnie w dwóch kierunkach: specjalne papiery do specjalnych zastosowań z mniejszą ilością materiału włókiennego przy niezmienionych parametrach wytrzymałościowych. Linia K od Progroup spełnia oba te wymagania. Zależnie od zastosowania opakowań istotne są różne kryteria wytrzymałości papierów i tektur falistych – takie jak odporność na przebicie i zdolność do układania w stosy. Progroup dopasowuje papiery do konkretnych wymogów wydajnościowych w czterech krokach.

LINIA SWL

„Zielona” baza dla nowej generacji tektury falistej

Makulatura jest obecnie najważniejszym surowcem w produkcji papierów na tekturę falistą. Światowe zapotrzebowanie rośnie – oferta jest coraz uboższa, a ceny stabilizują się na wysokim poziomie. Aby zachować konkurencyjność tektury falistej również w przyszłości, Progroup Paper zaprojektowała linię SLW – oszczędzające zasoby i jednocześnie wydajne papiery na tekturę falistą.

Do góry