Oświadczenie o ochronie danych

1. Ogólne informacje

1.1 Dane osobowe (art. 4 nr 1 DS-GVO)

Przedmiotem ochrony danych są dane osobowe (dalej nazywane również Danymi). Są to wszystkie informacje, któ‏re dotyczą zidentyfikowanej lub identyfikowalnej osoby fizycznej. Należą do nich np. informacje takie. jak nazwisko, adres, zawór, adres e-mail, stan zdrowia, dochody, stan cywilny, cechy genetyczne, numer telefonu i ewentualnie również dane użytkownika takie, jak adres IP.

1.2 Podmiot odpowiedzialny (art. 4 nr 7 DS-GVO)

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych użytkowników w ramach użytkowania strony internetowej www.progroup.ag (dalej nazywanej stroną internetową) jest firma Progroup AG (dalej nazywana operatorem lub podmiotem odpowiedzialnym). Dane kontaktowe:

Progroup AG
Horstring 12
76829 Landau in der Pfalz
Zarząd: Herr Jürgen Heindl, Herr Dr. Volker Metz, Herr Maximilian Heindl, Herr Philipp Kosloh
Telefon: +49 (0) 6341 / 5576-0
Faks: +49 (0) 6341 / 5576-109
E-mail: info@progroup.ag

1.3 Specjalista ds. ochrony danych

Podmiot odpowiedzialny zatrudnił specjalistę ds. ochrony danych. Specjalista ds. ochrony danych jest dostępny pod adresem e-mail datenschutz@progroup.ag.

1.4 Możliwość sprzeciwu

Jeżeli chcą Państwo wyrazić sprzeciw względem przetwarzania Państwa danych odpowiednio do niniejszego oświadczenia o ochronie danych w całości lub względem poszczególnych zasad, mogą się Państwo z nami skontaktować, korzystając z danych kontaktowych podanych powyżej. Należy pamiętać o tym, że w przypadku odmowy korzystanie ze strony internetowej oraz z oferowanych za jej pośrednictwem usług może być ograniczone, a nawet niemożliwe.

2. Zakres i cel przetwarzania danych

2.1 Wywoływanie i korzystanie z strony internetowej

Przy każdym dostępie do strony internetowej i jej podstron dane dotyczące używania są przekazywane przez daną przeglądarkę internetową i zapisywane w plikach protokołu (pliki dziennika serwera). Zapisane w wyniku tego rekordy zawierają następujące dane:

 • Data i godzina wywołania
 • Nazwa wywoływanej podstrony
 • Adres IP
 • Poprzednie odesłanie URL (adres URL pochodzenia, z którego użytkownik przeszedł na stronę internetową)
 • Ilość przesyłanych danych
 • Informacje o nazwie i wersji używanej przeglądarki

Pliki protokołu są analizowane przez operatora w formie anonimizowanej w celu ulepszania strony internetowej i nadania jej formy przyjaznej dla użytkowników, szybszego znajdowania i usuwania błędów oraz w celu zarządzania pojemnością serwera. W ten sposób można się na przykład dowiedzieć, jakie są preferowane pory korzystania ze strony internetowej i operator może udostępnić większą przepustowość danych.

Dopuszczalność takiego przetwarzania odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 f) DS-GVO, zgodnie z którym przetwarzanie jest zgodne z prawem, jeżeli służy do zapewnienia uzasadnionych interesów podmiotu odpowiedzialnego lub interesów osób trzecich i o ile nie przeważają interesy lub prawa podstawowe i podstawowe swobody danej osoby, które wymagają ochrony danych osobowych. Uzasadniony interes operatora polega na udostępnianiu strony internetowej z informacjami i oferowaniu usług klientom oraz optymalizacji pracy strony internetowej.

Dane przetwarzane przez operatora są potrzebne, aby umożliwiać użytkownikom wywoływanie i optymalne korzystanie ze strony internetowej. Są to dane, które muszą być przetwarzane podczas użytkowania medium telekomunikacyjnego. Użytkownik nie ma obowiązku udostępniać tych danych. Jednak brak ich udostępnienia powoduje, że korzystanie z witryny lub z jej pełnego zakresu będzie niemożliwe.

Adres IP użytkownika zostaje po zakończeniu użytkowania usunięty lub poddany anonimizacji. Podczas anonimizacji adresy IP zostają zmienione w taki sposób, aby nie mogły zostać przyporządkowane do określonej lub dającej się określić albo zidentyfikowanej lub dającej się zidentyfikować osoby fizycznej lub aby było to możliwe wyłącznie przy nieproporcjonalnie dużym nakładzie czasu, kosztów i zaangażowaniu siły roboczej.

2.2 Formularz kontaktowy i e-mail na kliknięcie

Dostępny jest formularz kontaktowy, za pomocą którego mogą się Państwo skontaktować z operatorem. W ramach tego formularza należy podać następujące dane.

 • Imię
 • Nazwisko
 • Adres e-mail
 • Temat

Dodatkowo można dobrowolnie podać następujące dane.

 • Numer telefonu
 • Wiadomość

Ponadto w niektórych miejscach strony internetowej istnieje możliwość otwarcia wiadomości e-mail skierowanej do operatora jednym kliknięciem. Jako adres nadawcy zostaje automatycznie wstawiony adres e-mail powiązany z Państwa programem poczty elektronicznej. Aby adres e-mail nie był wywoływany w ten sposób, można odpowiednio zmienić ustawienia programu poczty elektronicznej.

 

 

 

Dopuszczalność takiego przetwarzania danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 b) DS-GVO, zgodnie z którym przetwarzanie jest zgodne z prawem, jeżeli jest wymagane do realizacji umowy, którego stroną jest dana osoba, lub do realizacji środków umownych, które są wprowadzane na zapytanie danej osoby.

Użytkownik nie ma obowiązku udostępniać tych danych. Jednak brak ich udostępnienia powoduje, że wysłanie wiadomości do operatora jest niemożliwe.

Przetworzone dane osobowe zostają usunięte po upływie ustawowego okresu przechowywania dokumentów, o ile podmiot odpowiedzialny nie ma uzasadnionego interesu w dalszym ich przechowywaniu. W każdym przypadku poza tym okresem przechowywane są tylko te dane, które są rzeczywiście niezbędne do realizacji odpowiedniego celu. Jeżeli jest to możliwe, dane osobowe są anonimizowane.

2.3 Reklama

Operator wykorzystuje dane użytkowników do celów reklamowych. Dopuszczalność takiego przetwarzania odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 f) DS-GVO, zgodnie z którym przetwarzanie jest zgodne z prawem, jeżeli służy do zapewnienia uzasadnionych interesów podmiotu odpowiedzialnego lub interesów osób trzecich i o ile nie przeważają interesy lub prawa podstawowe i podstawowe swobody danej osoby, które wymagają ochrony danych osobowych. Wykorzystywanie danych do celów reklamowych stanowi uzasadniony interes operatora. Aktywne prezentowanie swoich usług nowym i aktualnym klientom jest dla operatora bardzo istotne.

Jako klient operatora otrzymują Państwo za pośrednictwem poczty elektronicznej regularne informacje o polecanych produktach, w oparciu o dotychczas zamawiane produkty lub usługi. Operator chce w ten sposób przekazywać informacje o swoich usługach, które mogłyby zainteresować Państwa w oparciu o ostatnie zamówienie lub rezerwację. Aby nie otrzymywać więcej tych informacji, mogą Państwo w dowolnym momencie odwołać zgodę bez kosztów innych niż koszty przekazania według taryfy podstawowej. Oświadczenie dla operatora w formie tekstowej jest wystarczające do tego celu. Dodatkowo w każdej wiadomości e-mail jest dostępny link rezygnacji. Dopuszczalność takiego przetwarzania odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 f) DS-GVO do § 7 ust. 3 UWG.

 

Dane osobowe przechowywane do celów reklamowych są przechowywane przez operatora i używane zgodnie z przepisami ustawowymi, o ile użytkownik nie poinformuje o rezygnacji. Te dane zostają usunięte, jeżeli podmiot odpowiedzialny nie ma uzasadnionego interesu w ich dalszym przechowywaniu lub jeżeli usunięcie nie byłoby niezgodne z ustawowym okresem przechowywania dokumentów. W każdym przypadku poza tym okresem przechowywane są tylko te dane, które są rzeczywiście niezbędne do realizacji odpowiedniego celu.

2.4 Newsletter

W celu otrzymywania dalszych informacji o usługach operatora można zaprenumerować dodatkowo newsletter e-mail. Do wysyłania newslettera jest stosowana metoda Double Opt-In, czyli otrzymują Państwo newsletter pocztą elektroniczną dopiero po wyraźnym potwierdzeniu chęci aktywacji tej usługi. Po aktywacji newslettera otrzymają Państwo powiadomienie w wiadomości e-mail z linkiem aktywacyjnym. Newsletter będzie wysyłany dopiero po kliknięciu tego linka.

 

Dopuszczalność przetwarzania odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 a) DS-GVO, według którego przetwarzanie jest dozwolone, jeżeli dana osoba udzieliła zgody na przetwarzanie danych osobowych do jednego lub kilku określonych celów.

 

Udostępnienie danych przez użytkownika jest dobrowolne, lecz jest wymagane w celu utrzymywania newslettera.

 

Po odwołaniu zgody lub dezaktywacji newslettera Państwa dane zostają usunięte, o ile odpowiedzialny podmiot nie ma uzasadnionego interesu w dalszym ich przechowywaniu. Taka sytuacja może mieć miejsce, jeżeli operator musi dalej przechowywać Państwa dane na podstawie zawartej z Państwem umowy. Ponadto usunięcie może być niezgodne z ustawowym okresem przechowywania dokumentów. W każdym przypadku poza tym okresem przechowywane są tylko te dane, które są rzeczywiście niezbędne do realizacji odpowiedniego celu.

2.5 Magazyn dla klientów

Operator publikuje w regularnych odstępach czasu magazyn PROfil, zawierający informacje o aktualnych zagadnieniach z branży papierniczej, tektury falistej i branży opakowaniowej. Magazyn dla klientów jest Państwu udostępniany bezpłatnie na prośbę w ramach relacji umownej. Istnieje możliwość przesyłania aktualnych i przyszłych wydań magazynu drogą pocztową. Ponadto magazyn można zamówić pocztą elektroniczną jako link do pobrania. Magazyn jest produkowany przy wysokich nakładach ekonomicznych, dlatego jest udostępniany wyłącznie po podaniu następujących danych osobowych.

 • Zwrot grzecznościowy
 • Imię
 • Nazwisko
 • Firma
 • E-mail

Dodatkowo możliwe jest dobrowolne podanie następujących danych:

 • Branża
 • Ulica
 • Kod pocztowy
 • Miejscowość
 • Kraj
 • Telefon

Zamawiając magazyn, wyrażają Państwo zgodę w rozumieniu art. 6 ust. 1 a) DS-GVO na wysyłkę magazynu (forma reklamy) i związane z tym przetwarzanie Państwa danych. Zgodę można odwołać w dowolnym momencie, informując o tym operatora.

 

Operator wykorzystuje dane również do celów reklamowych. Dopuszczalność tego przetwarzania odbywa się również na podstawie art. 6 ust. 1 a) DS-GVO. Podczas zamawiania magazynu dla klientów PROfil wyrazili Państwo odpowiednio zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów reklamowych. Także tę zgodę można odwołać w dowolnym momencie, informując o tym operatora.

 

Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, jednak aby otrzymywać magazyn dla klientów wymagane jest podanie przynajmniej informacji obowiązkowych.

 

Po odwołaniu zgody te dane zostają usunięte, jeżeli podmiot odpowiedzialny nie ma uzasadnionego interesu w ich dalszym przechowywaniu lub jeżeli usunięcie nie byłoby niezgodne z ustawowym okresem przechowywania dokumentów.

2.6 Relacje z inwestorami

W punkcie Relacje z inwestorami zainteresowani inwestorzy mogą uzyskać dostęp do chronionej strefy dla inwestorów. W tym celu należy podać następujące informacje:

 • Adres e-mail
 • Hasło
 • Zwrot grzecznościowy
 • Imię
 • Nazwisko
 • Firma
 • Ulica
 • Kod pocztowy
 • Miejscowość
 • Kraj

Rejestracja odbywa się tzw. metodą Double Opt-In, czyli aktywacja może nastąpić dopiero po wcześniejszym wyraźnym jej potwierdzeniu. W tym celu otrzymają Państwo wiadomość zawierającą link potwierdzający. Aktywacja może nastąpić dopiero po kliknięciu tego linka. Następnie zarejestrowani inwestorzy mogą logować się przy użyciu adresu e-mail i hasła. W tym sposób uzyskują dostęp do strony internetowej dla inwestorów. Na stronie tej znajdują się ważne informacje takie, jak raporty kwartalne i biznesowe.

 

Dopuszczalność związanego z tym przetwarzania danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 b) DS-GVO, zgodnie z którym przetwarzanie jest zgodne z prawem, jeżeli jest wymagane do realizacji umowy, którego stroną jest dana osoba, lub do realizacji środków umownych, które są wprowadzane na zapytanie danej osoby. Operator potrzebuje Państwa danych do zakończenia rejestracji i zapewnienia dostępu do strefy dla inwestorów. Użytkownik nie ma obowiązku udostępniać tych danych. Bez udostępnienia tych danych dostęp do obszaru dla inwestorów jest jednak niemożliwy.

 

Dane pobierane w ramach relacji z inwestorami zostają usunięte przez operatora, jeżeli nie istnieje uzasadniony interes w przechowywaniu lub jeśli usunięcie jest niezgodne z ustawowym okresem przechowywania.

2.7 e-box

Już zarejestrowani klienci mogą się logować przez e-box przy użyciu nazwy i hasła użytkownika. Dane dostępowe są przekazywane przez właściwego kierownika sprzedaży. W strefie dla klientów są zapisane podstawowe dane klienta takie, jak nazwisko i adres. Klienci mogą tutaj przekazywać zamówienia oraz śledzić informacje o produkcji i dostawie dla tych zamówień. Dla zamówienia należy wprowadzić dane zamówienia oraz możliwe terminy dostaw. Istniejące zamówienia można również modyfikować przez wprowadzanie danych zamówienia. Przy użyciu danych zamówienia można śledzić stan zamówienia. Ponadto istnieje możliwość wglądu w planowaną trasę i śledzenia dokładnej godziny dostawy. Wyświetlane są także opóźnione zamówienia. Ponadto klienci mogą przeglądać przesunięcia magazynowe i planowanie produkcji.

 

Operator wykorzystuje dane podane przez klienta, aby móc je przypisać do profilu klienta i umożliwić mu wykonywanie wymienionych czynności (takich jak zamówienie). Dopuszczalność takiego przetwarzania danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 b) DS-GVO, zgodnie z którym przetwarzanie jest zgodne z prawem, jeżeli jest wymagane do realizacji umowy, którego stroną jest dana osoba, lub do realizacji środków umownych, które są wprowadzane na zapytanie danej osoby.

 

Udostępnienie danych przez klienta jest dobrowolne. Jednak bez tych danych logowanie i korzystanie ze strefy e-box jest niemożliwe. Dane pobierane w ramach e-box zostają usunięte przez operatora, jeżeli nie istnieje uzasadniony interes w przechowywaniu lub jeśli usunięcie jest niezgodne z ustawowym okresem przechowywania.

2.8 Zastosowanie plików cookie

Operator stosuje tzw. pliki cookie. Są to małe pakiety danych, które zazwyczaj składają się z liter i cyfr, i są zapisywane w przeglądarce podczas odwiedzania określonych stron internetowych. Pliki cookie umożliwiają stronie internetowej rozpoznanie przeglądarki użytkownika, towarzyszenie użytkownikowi podczas surfowania po różnych działach strony oraz identyfikację użytkownika przy powrocie na stronę. Pliki cookie nie zawierają danych, które osobiście identyfikują użytkownika, lecz informacje na temat użytkownika zapisane przez operatora mogą zostać przyporządkowane do informacji zawartych i przechowywanych w plikach cookie.

Informacje otrzymywane przez operatora przez zastosowanie plików cookie mogą być używane do następujących celów:

 • Ponowne rozpoznawanie komputera użytkownika podczas wizyty na stronie interne-towej
 • Śledzenie aktywności użytkownika związanej z przeglądaniem strony internetowej
 • Zwiększenie przyjazności strony internetowej dla użytkownika
 • Analiza wykorzystania strony internetowej
 • Prowadzenie strony internetowej
 • Zapobieganie oszustwom i zwiększenie poziomu bezpieczeństwa strona internetowej
 • Indywidualne kształtowanie strony internetowej z uwzględnieniem potrzeb użytkowni-ków

Pliki cookie nie są szkodliwe dla przeglądarki. Nie zawierają wirusów i nie umożliwiają operatorowi śledzenia użytkownika. Stosowane są 2 rodzaje plików cookie:

 • Tymczasowe pliki cookie są kasowane automatycznie wraz z zamknięciem przeglą-darki (pliki cookie sesji).
 • Trwałe pliki cookie mają dłuższy czas funkcjonowania. Ten rodzaj plików cookie umożliwia ponowne rozpoznanie użytkownika w przypadku ponownego wywołania strony internetowej po jej opuszczeniu. Te pliki cookie są kasowane najpóźniej po 30 dniach.

Przy użyciu plików cookie operator może odtworzyć Państwa zachowanie związane z użytkowaniem do celów wymienionych powyżej w odpowiednim zakresie. Ponadto to powinno umożliwić użytkownikom optymalne surfowanie po stronie internetowej operatora. Te dane są również gromadzone przez operatora w formie anonimizowanej.

Dopuszczalność takiego przetwarzania odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 f) DS-GVO, zgodnie z którym przetwarzanie jest zgodne z prawem, jeżeli służy do zapewnienia uzasadnionych interesów podmiotu odpowiedzialnego lub interesów osób trzecich i o ile nie przeważają interesy lub prawa podstawowe i podstawowe swobody danej osoby, które wymagają ochrony danych osobowych. Uzasadniony interes operatora polega na zoptymalizowanej prezentacji jego strony internetowej. Użytkownik nie ma obowiązku udostępniać tych danych. Udostępnienie danych jest jednak niezbędne do bezproblemowego wywoływania strony internetowej operatora (pliki cookie wymagane ze względów technicznych). Jeżeli użytkownik nie zaakceptuje plików cookie lub usunie już ustawione pliki cookie, może to spowodować ograniczenia funkcjonalne strony internetowej.

2.9 Zastosowanie Google Analytics

Operator korzysta z analitycznej usługi internetowej Google Analytics firmy Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Usługa ta wykorzystuje pliki cookie opisane powyżej np. w celu rejestracji informacji o systemie operacyjnym, adresie IP, stronie odwiedzonej wcześniej oraz dacie i godzinie wizyty użytkownika na stronie internetowej operatora. Informacje o użytkowaniu strony internetowej zgromadzone dzięki plikom cookie są przesyłane na serwer firmy Google w Irlandii i zapisywane na nim. W razie potrzeby dane mogą być również przekazywane do USA. W przypadku przekazywania danych do USA Google dysponuje certyfikatem Privacy Shield. Więcej informacji na ten temat jest dostępnych na stronie Google https://policies.google.com/privacy/frameworks?gl=de.

 

Google wykorzystuje te informacje do analizy sposobu korzystania z witryny przez użytkowników i sporządzania raportów o aktywności dla operatora oraz w celu świadczenia dalszych usług związanych z korzystaniem z witryny i Internetu. Jeżeli jest to wymagane ustawowo lub jeżeli te dane są przetwarzane przez osoby trzecie na zlecenie firmy Google, firma Google przekazuje tym osobom trzecim również te informacje. Dane są wykorzystywane w formie anonimowej lub z zastosowaniem pseudonimów. Więcej informacji na ten temat jest dostępnych na stronie Google https://policies.google.com/privacy?hl=de.

 

Podczas korzystania z usługi Google Analytics nie są zapisywane żadne bezpośrednie dane osobowe, tylko adres IP. Ta informacja służy do automatycznego rozpoznania użytkownika przy kolejnej wizycie na stronie operatora i ułatwia nawigację.

 

Dopuszczalność przetwarzania odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 a) DS-GVO, według którego przetwarzanie jest dozwolone, jeżeli dana osoba udzieliła zgody na przetwarzanie danych osobowych do jednego lub kilku określonych celów. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie.

 

Dane osobowe zgromadzone w ramach zastosowania narzędzi typu Tracking Tools zostają usunięte, jeżeli podmiot odpowiedzialny nie ma uzasadnionego interesu w dalszym ich przechowywaniu. W każdym przypadku poza tym okresem przechowywane są tylko te dane, które są rzeczywiście niezbędne do realizacji odpowiedniego celu. Jeżeli jest to możliwe, dane osobowe są anonimizowane.

 

Użytkownik nie ma obowiązku udostępniać tych danych osobowych. Jednak brak ich udostępnienia w niektórych sytuacjach powoduje, że korzystanie z witryny lub z jej pełnego zakresu będzie niemożliwe.

2.10 Czcionki

Operator stosuje na stronie internetowej zewnętrzne czcionki w ramach usługi Google Fonts. Usługa jest oferowana przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Zastosowanie tej usługi powoduje, że informacje dotyczące użytkowania strony internetowej (np. data i godzina wywołania strony, adres IP itd.) są przekazywane na serwer firmy Google w Irlandii i zapisywane na nim. W razie potrzeby dane mogą być również przekazywane do USA. W przypadku przekazywania danych do USA Google dysponuje certyfikatem Privacy Shield. Więcej informacji na ten temat jest dostępnych na stronie Google https://policies.google.com/privacy/frameworks?gl=de.

 

Operator stosuje Google Fonts, aby umożliwić użytkownikowi korzystanie z czcionek wewnętrznych, zapewniających lepszą prezentację strony internetowej. Dopuszczalność takiego przetwarzania odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 f) DS-GVO, zgodnie z którym przetwarzanie jest zgodne z prawem, jeżeli służy do zapewnienia uzasadnionych interesów podmiotu odpowiedzialnego lub interesów osób trzecich i o ile nie przeważają interesy lub prawa podstawowe i podstawowe swobody danej osoby, które wymagają ochrony danych osobowych. Wykorzystywanie danych do celów ulepszania prezentacji strony internetowej stanowi uzasadniony interes operatora w rozumieniu art. 6 ust. 1 f) DS-GVO. Udostępnienie danych nie jest wymagane ustawowo ani wymagane do zawarcia umowy. Brak udostępnienia danych powoduje, że czcionka jest wyświetlana w innej formie.

 

Operator nie przechowuje danych osobowych dotyczących integracji czcionek Google Fonts. Dane są przechowywane przez Google zgodnie z własnymi postanowieniami dotyczącymi ochrony danych. Dalsze informacje na ten temat są zawarte w postanowieniach dotyczących ochrony danych i warunkach użytkowania firmy Google.

2.11 YouTube

Operator wykorzystuje na stronie internetowej pliki wideo z YouTube. YouTube to usługa firmy
YouTube LLC („YouTube“), 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA, udostępniana przez tą firmę. YouTube LLC to spółka zależna Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

 

Podczas wizyty na stronie internetowej YouTube otrzymuje informacje o wywołaniu przez użytkownika odpowiedniej podstrony naszej strony internetowej. Ponadto dalsze informacje dotyczące korzystania ze strony internetowej (na przykład data i godzina wywołania, adres IP itd.) mogą być przesyłane na serwer firmy Google (ewentualnie do kraju trzeciego, np. USA) i tam przechowywane. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy posiadają Państwo konto użytkownika w serwisie YouTube i czy są Państwo przez nie zalogowani, lub czy takie konto nie istnieje. W przypadku przekazywania danych do USA Google dysponuje certyfikatem Privacy Shield. Więcej informacji na ten temat jest dostępnych na stronie Google https://policies.google.com/privacy/frameworks?gl=de.

 

Dane są wykorzystywane przez firmę Google do celów reklamowych, badań rynkowych i/lub kształtowania strony internetowej odpowiednio do zapotrzebowania. Jeżeli są Państwo zalogowani, może przy tym następować powiązanie z Państwa kontem użytkownika. Aby to nie miało miejsca, należy się wylogować z konta. Obowiązują warunki użytkowania i postanowienia dotyczące ochrony danych firmy Google (por. wyżej).

 

Operator wykorzystuje pliki wideo z YouTube, aby udostępniać użytkownikom wideo na różne tematy. Dopuszczalność takiego przetwarzania odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 f) DS-GVO, zgodnie z którym przetwarzanie jest zgodne z prawem, jeżeli służy do zapewnienia uzasadnionych interesów podmiotu odpowiedzialnego lub interesów osób trzecich i o ile nie przeważają interesy lub prawa podstawowe i podstawowe swobody danej osoby, które wymagają ochrony danych osobowych. Wykorzystywanie danych w celu udostępniania plików wideo do prezentacji naszych usług i produktów stanowi uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 f) DS-GVO.

 

Udostępnienie danych nie jest wymagane ustawowo ani wymagane do zawarcia umowy. Jednak brak udostępnienia tych danych powoduje, że korzystanie ze strony lub z jej pełnego zakresu będzie niemożliwe.

2.12 Obecność w mediach społecznościowych (YouTube, Vimeo, Xing, LinkedIn)

Poza tą stroną internetową jesteśmy również obecni w sieciach społecznościowych (YouTube, Facebook, Vimeo, Xing; LinkedIn), któ‏re można wywołać przy użyciu odpowiednich przycisków na naszej stronie internetowej (linki). W przypadku odwiedzin w takich mediach usługi te gromadzą i przetwarzają dane osobowe użytkowników odpowiednio do warunków użytkowania, które mają w tej sytuacji zastosowanie. Informujemy o tym, że nie mamy wpływu na pobieranie i dalsze zastosowanie danych przez sieci społecznościowe.

 

Jeżeli podczas odwiedzin na naszej stronie skorzystają Państwo z linków i są Państwo zalogowani przy użyciu osobistego konta użytkownika, informacja o odwiedzeniu naszej strony internetowej zostanie wysłana do danej sieci społecznościowej i tam przechowana. Odwiedziny na naszej stronie będzie można przyporządkować do Państwa konta użytkownika. Aby temu zapobiec, przed kliknięciem linka należy się wylogować ze swojego konta.

 

Informacje o celu i zakresie gromadzenia danych przez daną usługę oraz dalszym przetwarzaniu przez nią Państwa danych i o związanych z tym prawach użytkowników są zawarte w odpowiednich postanowieniach dotyczących ochrony danych tych usługodawców:

YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

Vimeo: https://vimeo.com/de/features/video-privacy

Xing: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=de_DE

2.13 Ubieganie się o pracę

(1) Ubieganie się o pracę przez stronę internetową i e-mail

 

Na naszej stronie internetowej istnieje możliwość ubiegania wzięcia udziału w rekrutacji na otwarte miejsca pracy. W tym celu należy podać szereg informacji. Te informacje obowiązkowe są oznaczone w specjalny sposób. Inne dane są dobrowolne, np. podanie linka do osobistego profilu w serwisie LinkedIn. Oferujemy możliwość zaimportowania życiorysu wymaganego podczas rekrutacji z profilu LinkedIn użytkownika. Ponadto można się również zgłaszać przez pocztę elektroniczną.

 

Podmiot odpowiedzialny przetwarza Państwa dane na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Dopuszczalność takiego przetwarzania odbywa się na podstawie § 26 ust. 1 BDSG (nowy), zgodnie z którym dane osobowe zatrudnionych mogą być przetwarzane do celów związanych ze stosunkiem pracy, jeżeli jest to wymagane dla decyzji o uzasadnieniu, realizacji lub zakończeniu stosunku zatrudnienia.

 

Czasami może być koniecznie przetwarzanie danych w celu dochodzenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych. To przetwarzanie opiera się na art. 6 ust. 1 f) DS-GVO (uzasadniony interes). Ta sama podstawa prawna dotyczy wykorzystania tych danych do wewnętrznych analiz mających na celu optymalizację przebiegów pracy.

 

W przypadku nieudostępnienia podmiotowi odpowiedzialnemu wymaganych informacji i dokumentów uwzględnienie Państwa w procesie rekrutacyjnym będzie niemożliwe. Odpowiednio do tego udostępnienie tych danych jest wymagane do zawarcia umowy.

(2) Przyszłe konkursy na miejsca pracy

 

Jeżeli udzielili Państwo zgody na dłuższe przechowywanie Państwa danych, podmiot odpowiedzialny będzie się z Państwem kontaktować w przypadku pojawienia się dopasowanych ofert miejsc pracy.

 

Dopuszczalność tego przetwarzania odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 a) DS-GVO (zgoda).

 

Po odwołaniu zgody Państwa dane zostają usunięte, o ile odpowiedzialny podmiot nie ma uzasadnionego interesu w dalszym ich przechowywaniu. Taka sytuacja może mieć miejsce, jeżeli podmiot odpowiedzialny musi dalej przechowywać Państwa dane na podstawie zawartej z Państwem umowy.

 

Zgodę na przetwarzanie można wycofać w dowolnym momencie.

(3) Czas przechowywania

 

Pierwsze zapisanie danych następuje wraz z wpłynięciem podania o pracę. Czas przechowywania w pierwszej kolejności jest określony przez ustawowy obowiązek przechowywania oraz przez nasz uzasadniony interes dalszego przechowywania. Państwa dokumenty aplikacyjne i dane po odrzuceniu są przechowywane przez 6 miesięcy, chyba że kandydat udzielił zgody na dłuższe przechowywanie.

 

Dłuższy okres przechowywania może obowiązywać w indywidualnych przypadkach, jeżeli mamy w tym uzasadniony interes i jeżeli nie stoi to w sprzeczności z Państwa interesem wymagającym ochrony.

 

W przypadku zatrudnienia Państwa dane są przechowywane do celów związanych z realizacją stosunku pracy i jako dane pracownika.

3. Prawdo do informacji, poprawienia, usunięcia, ograniczenia, wycofania zgody i przeniesienia danych

Jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane, są Państwo osobą, której to dotyczy, w rozumieniu DS-GVO i w ramach postanowień ustawowych przysługują Państwu następujące prawa.

3.1 Prawo do informacji

Na życzenie operator udzieli Państwu informacji na temat, czy przetwarza odnośne dane. Operator dołoży starań, aby szybko odpowiadać na prośby o udzielenie informacji.

3.2 Prawo do usunięcia

Mają Państwo prawo, aby wymagać od operatora niezwłocznego usunięcia odpowiednich danych osobowych, a operator jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia tych danych, jeżeli zaistniał jeden z powodów wymienionych w art. 17 ust. 1 a)-f) DS-GVO.

3.3 Prawo do ograniczenia

Mają Państwo prawo wymagać od operatora ograniczenia przetwarzania, jeżeli występuje jeden z warunków art. 18 ust. 1 a)-d) DS-GVO.

3.4 Prawo do wycofania zgody

Mają Państwo prawo do wycofania zgody na przetwarzanie odpowiednich danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 e) lub f) DS-GVO z powodów, które wynikają z Państwa szczególnej sytuacji; dotyczy to również profilowania odbywającego się na podstawie tych postanowień. Operator nie będzie już przetwarzać Państwa danych osobowych, chyba że będzie mógł przedstawić wymagane i godne ochrony powody przetwarzania, któ‏re przeważają nad Państwa interesami, prawami i swobodami lub dane są przetwarzane w celu dochodzenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

 

Jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane na potrzeby reklamy bezpośredniej, mogą Państwo w dowolnym czasie wycofać zgodę na przetwarzanie odpowiednich danych osobowych do celów takiej reklamy; to dotyczy również profilowania, o ile jest związane z taką reklamą bezpośrednią.

 

Aby przesłać wiadomość, należy skorzystać z adresu kontaktowego podanego powyżej.

3.5 Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo otrzymać od operatora udostępnione dane osobowe w zorganizowanym, popularnym formacie możliwym do odczytania komputerowego oraz prawo do przekazania tych danych przez operatora bez utrudniania, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody wg art. 6 ust. 1 a) DS-GVO, art. 9 ust. 2 a) DS-GVO lub na podstawie umowy wg art. 6 ust. 1 b) DS-GVO, a przetwarzanie odbywa się z pomocą zautomatyzowanych metod.

4. Wycofanie zgody

Jeżeli udzielili Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych i odwołają Państwo tę zgodę, odwołanie nie dotyczy danych osobowych przetworzonych do momentu wycofania zgody.

5. Prawo do złożenia skargi

Mają Państwo prawo do złożenia w dowolnym momencie skargi w organie nadzorczym (art. 77 DS-GVO).

6. Odbiorcy

Dane gromadzone podczas wywoływania i użytkowania strony internetowej oraz wprowadzone przez Państwa informacje są przekazywane na serwer operatora i przechowywane na nim. Ponadto Państwa dane mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

 • Osoby, które w firmie podmiotu odpowiedzialnego zajmują się przetwarzaniem (np. dział marketingowy, zarządzanie personelem, obsługa klienta, sekretariat)
 • Przedsiębiorstwa związane z koncernem
 • Podmioty przetwarzające (np. centrum obliczeniowe, usługodawcy IT, wsparcie opro-gramowania)
 • Partnerzy umowni operatora (np. firmy świadczące usługi przewozowe, banki, dorad-cy podatkowi, banki w przypadku zwrotu kosztów przejazdów)

7. Linki do innych stron

Podczas odwiedzin na stronie internetowej mogą być wyświetlane treści połączone linkami z innymi stronami internetowymi. Operator nie ma dostępu do plików cookie lub innych funkcji stosowanych przez inne strony ani nie może ich kontrolować. Te strony nie są objęte postanowieniami dotyczącymi ochrony danych operatora.

8. Pozostałe

W celu ułatwienia zrozumienia operator udostępnia również oświadczenie o ochronie danych w języku angielskim, francuskim, czeskim, polskim oraz włoskim. W razie wątpliwości miarodajne są postanowienia niemieckiego oświadczenia o ochronie danych.

Ostatnia aktualizacja: Maj 2019

 

 

Do góry