Normy – porządek rzeczy.

Rozwój innowacji czy zahamowanie postępu?

Obecnie istnieją około 33 000 norm dotyczących przedmiotów i procedur. Od 2012 roku zespół Progroup współpracuje przy aktualizacji norm dotyczących papierów na tekturę falistą i tektury falistej. Jeszcze w 2018 roku powinna zostać opublikowana wersja ISO, a wersja DIN w maju 2019 roku.

 

Normy to zalecenia

Deutsches Institut für Normung z Berlina, w skrócie DIN, to największa instytucja normalizacyjna na płaszczyźnie międzynarodowej. Nie jest organem administracyjnym, lecz zarejestrowanym stowarzyszeniem ogólnego pożytku. Z tego powodu nie wydaje rozporządzeń, lecz zalecenia. Przemysł może się nimi dobrowolnie kierować.

 

DIN neutralny w przypadku norm

Normy powstają wyłącznie z inicjatywy zainteresowanych grup. Może to być np. gospodarka, konsumenci, instytucje badawcze lub sektor publiczny. DIN zachowuje przy tym neutralność. Organizuje spotkania komisji normalizacyjnych przy „okrągłym stole”, próbuje doprowadzić do konsensusu między uczestnikami i udziela pomocy organizacyjnej, jednak wkład techniczny jest dostarczany przez członków komisji.

00 / 00

Kiedy się pali: dobrze, jeśli przyłącze jest normowane

Obrazy, filmy, dźwięk – wszystko znajduje swoje miejsce na normowanych kartach

Śruby i gwinty muszą spełniać ścisłe wymogi norm, aby wszystko było prawidłowo p

Normy dotyczące papierów i tektur falistych są już nieco przestarzałe

Coraz więcej lekkich gramatur

Najważniejszą normą dotyczącą tektury falistej jest DIN 55468-1. Zostały w niej zdefiniowane rodzaje fal z wymiarami oraz wymagane parametry techniczne. Początki normy datują się na początek lat 70-tych. Jej treści zostały zmodyfikowane w częściach w 2014 roku i opublikowane w kwietniu 2015 roku. Lekkie wysokowydajne tektury faliste takie, jak Next Board®, sprawiają, że te normy wyglądają staro w najprawdziwszym znaczeniu tego słowa.

 

Przestarzałe metody kontrolne

Przykładem stanu rzeczy było określanie odporności na odkształcanie płaskie, opisane w normie DIN EN ISO 7263. Parametry badań pochodzą z lat 70-tych, czyli wielkich czasów fali A. W międzyczasie ta fala została w większości zastąpiona przez fale B i BC, i obecnie odgrywa wyłącznie podrzędną rolę.

 

Progroup działa aktywnie w komisjach normalizacyjnych

Progroup uczestniczyła w pracach gremiów do 2004 roku. Następnie firma zdecydowała się na przerwę. Wraz z zaprojektowaniem Next Generation Products Next Fibre® i Next Board® powstały produkty, które stanowiły klasę samą w sobie. Wykraczały daleko poza normy i typowe rodzaje dostępne na rynku.

 

Współpraca jest kontynuowana od 2012 roku. Progroup jest od tej pory reprezentowana w komisji normalizacyjnej „Papier, tektura i materiał włókienny” przez dwóch specjalistów od papieru; są to Phillipos Vrizas, kierownik działu technologicznego PM1&PM2 i Rudolf Gräfenstein, kierownik działu zapewnienia jakości papieru. Nadszedł czas na uzupełnienie międzynarodowej normy dotyczącej odporności na odkształcanie płaskie DIN EN ISO 7263 o falę B. „Dążymy do ujednolicenia parametrów pomiarów na całym świecie” – taki jest cel współpracy.

 

Pokonywanie oporów

W komisjach trzeba było poświęcić wiele czasu na przekonywanie. Ostatecznie udało się przeforsować propozycje opracowane przez Progroup – nawet mimo oporów konkurencji. Podczas ostatnich sesji międzynarodowej grupy projektowej na poziomie ISO obaj specjaliści z Progroup przejęli dowodzenie. I to z powodzeniem: zgodnie z planem jeszcze w grudniu 2018 roku ma się pojawić zmodyfikowana międzynarodowa norma ISO, a norma DIN w lutym

 

Uzasadniona krytyka: długie etapy decyzyjne

Oczywiście normy są regularnie sprawdzane, a następnie modyfikowane najpóźniej po pięciu latach. Jednak przy takim cyklu przepisy mogą dotrzymać tempa innowacyjnym firmom z branży tylko w niektórych aspektach.

 

Roadmap 2050: nie do znalezienia w normach

Oszczędność zasobów i energii oraz redukcja emisji CO2 nie odgrywały do tej pory w normach żadnej roli. Nie zostały uwzględnione nawet w najnowszym wydaniu DIN 55468-1. Jednak w ramach Roadmap 2050 powinny mieć najwyższy priorytet. Jürgen Heindl, prezes zarządu Progroup AG, mówi: „Wprowadziliśmy przełomowe projekty, które są naszą odpowiedzią na megatrendy naszych czasów. Za to normy pozostają jeszcze w zbyt dużym stopniu przy dotychczasowych założeniach. Chcielibyśmy większej otwartości na innowacje wynikające z megatrendów naszych czasów.”

Do góry