Niższe emisje CO2 – nasz obowiązek

W ramach dokumentu Roadmap 2050 opracowanego przez Komisję UE przemysł papierniczy wyznaczył sobie ambitny cel:: więcej wartości dodanych przy jednoczesnym znaczącym zredukowaniu emisji CO2. Dzięki nowoczesnej maszynie papierniczej Propapier PM2 koncern Progroup osiągnął przełom w kierunku realizacji założeń 2050: papiery Next Fibre® zapewniają redukcję CO2 na średnim poziomie 52%. Organizacja TÜV Rheinland przyznała produktom z kategorii Next Board® — tekturom falistym z papierów Next Fibre® — certyfikat Product Carbon Footprint, potwierdzając w ten sposób oszczędność CO2 wynoszącą do 15%. Nasza droga: przemyśleliśmy temat tektury falistej całkowicie od nowa.

Do góry