Dzięki własnemu parkowi pojazdów oraz długoterminowej współpracy z partnerskimi firmami transportowymi Progroup Logistics realizuje dużą część usług logistycznych dla całego koncernu oraz partnerów sieci dostaw. 95% operacji logistycznych to logistyka wewnętrzna przedsiębiorstwa. Przyjmowane ładunki to z reguły makulatura i nowe papiery, do ładunków wychodzących należą natomiast tektury faliste i papier na tektury faliste oraz zlecenia dla klientów działu Board. Ponadto w ramach tzw. ruchu pozycjonującego są oferowane usługi transportowe (FTL – Full Truck Load) dla klientów zewnętrznych.

 

Nasz zespół logistyczny oferuje elektroniczny system śledzenia najnowszej generacji. Systemy online umożliwiają monitorowanie informacji o czasach załadunku i rozładunku po usługi Premium Service dla towarów transportowanych priorytetowo.

Do góry