Power of Cooperation

Při pohledu na naše různé obchodní modely je jasně zřejmé, jak konsekventně a revolučně společnost Progroup myslí na řetězec ekonomické výkonnosti Společnost Progroup dodává svým zákazníkům, nezávislým výrobcům obalových materiálů, přesně ty produkty, které potřebují. V přesně té kvalitě a množství, které potřebují. V přesně tom čase, kdy musí být pro zákazníky k dispozici.

 

K tomu společnost Progroup používá ty nejmodernější a nejrychlejší stroje. Díky inovativním technologiím je tak možné flexibilně dodávat libovolně požadované kvalitativní druhy vlnité lepenky.

 

Propojení všech továren na výrobu vlnité lepenky pomocí online prostředí umožňuje centrální řízení všech dat a zakázek od zákazníků. Tak může společnost Progroup kombinovat vysokorychlostní produkci s bohatou škálou výrobní palety.

 

Modely výrobních parků obalových materiálů představují nejužší formu spolupráce a jsou podařeným příkladem pro „Power of Cooperation“.

Počet obchodních modelů
Klasický model
Model výrobního parku obalových materiálů I
Model výrobního parku obalových materiálů II
Nahoru