Co chtějí zákazníci často vědět - Otázky a odpovědi

Zde jsme soustředili odpovědi na nejčastěji kladené otázky k různým tématům výroby papíru a nezávadnosti pro potravinářské použití. Pokud by Vaše záležitost popř. položená otázka nebyla zodpovězena, prosíme o navázání kontaktu.

Které suroviny se při výrobě papíru používají?
 • netříděný smíšený sběrový papír (může obsahovat časopisy)
 • tříděný smíšený sběrový papír (může obsahovat časopisy)
 • sběrový papír z obchodů
 • nové odřezky z vlnité lepenky
 • použitá vlnitá lepenka z Kraft papíru 1
 • použitá vlnitá lepenka z Kraft papíru 2
 • nepoužité papírové sáčky z Kraft papíru
 • nepoužitý Kraft papír
 • nepoužitý výrobní odpad nápojových kartonů bez potahové vrstvy
 • sulfátová celulóza s dlouhým vláknem

Mimoto jsou u společnosti Propapier použity dále uvedené druhy sběrového papíru, ale ne pro produkci surových papírů pro výrobu vlnité lepenky:

 • časopisy
 • neprodané časopisy
Která aditiva se do papíru používají?

Nařízení REACH (ES) čís. 1907/2006

U produktů, vyráběných společností Progroup Paper se jedná dle nařízení REACH o “výrobky”, které nepodléhají povinnosti registrace.

Jako tzv. “následně zapojený uživatel” nepodléhají naše provozy rovněž povinnosti registrace dle REACH. Můžeme Vás ale ujistit, že v současnosti používáme a do budoucnosti budeme používat pouze suroviny, pomocné a zušlechťující látky, které jsou registrovány v souladu s nařízením REACH.

Biocidy & konzervační prostředky

Biocidy a stejně tak konzervační prostředky, používané v naší výrobě odpovídají aktuálnímu nařízení (EU) 528/2012 a jsou používány k úpravě vodního okruhu. K přímému použití v hotovém produktu nedochází. K použití metylisothiazolinonu může dojít, neprojevuje se to ale žádnými zbytky v produktech (hranice dokazatelnosti je 0,5 μg/dm²).

Radioaktivní kontaminace

Ujišťujeme Vás, že v našem provozu nedochází k žádné radioaktivní kontaminaci.

Minerální oleje

Ve výrobním procesu společnosti Progroup Paper nejsou používány žádné pomocné látky s obsahem minerálních olejů (MOSH / MOAH). Při použití recyklovaných papírů nelze zanesení vyloučit, protože tyto minerální oleje mohou být složkou použitých tiskařských barev.

Kvantitativní analýza obsahu minerálních olejů je prováděna v rámci pravidelného “Prověření kvality papíru z hlediska nezávadnosti pro potravinářské použit” a výsledky lze zjistit z aktuální zprávy o prověření.

Nanočástice / Nanotechnologie

Nejsou používány žádné nanočástice resp. nanotechnologie.

Geneticky upravené organismy (GVO)

Nejsou používány žádné geneticky upravené organismy (GVO).

Další obsažené látky

Pro výrobu našich papírů nejsou používána žádná aditiva, obsahující PVC, PVdC, PC, PS, bisfenol A, butylhydroxyanisol, parabeny, FCKW, HKW, PFCA, PFSA, PFASS, FTOH, monoPAPs, diPAPs, S-diPAPs, SCCP, asbest, antrachinon, ftaláty, latex nebo dimetylfumarát. Při použití surovin nelze zanesení vyloučit, lze je ale celkově zařadit jako velmi nízké. Dále nejsou v našem procesu používány – aditivum Bioban P 1485 a rovněž živočišné tuky.

Během výroby mohou být použity aditiva s obsahem silikonu, které ale nejsou obsaženy v konečném produktu resp. do něj nepřechází.

Ostatní informace

K zamezení ilegálního obchodu se dřevem a produkty ze dřeva, dbáme při importu resp. exportu produktů z celulózy přes hranice EU na striktní dodržení příslušně platných obchodních a celních zákonů, jako např.:

 • Nařízení EU o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh, EUTR (European Timber Regulation), Regulation (EU) No 995/2010 of the European Parliament and of the Council
 • Akční plán EU FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade)
 • Lacey Act při importu / Export do USA
Které certifikáty má Progroup Paper?

Naše provozy jsou prokazatelně certifikovány dle následujících nařízení:

PM1

EnMS DIN EN ISO 50001

Certifikace FSC® (FSC-C106840) dle standardu FSC-STD-40-004 verze 2-1 a FSC-STD-40-007 verze 2-0.

PM2

UMS dle nařízení (ES) čís. 1221/2009 (nařízení EMAS-III)

Certifikace FSC® (FSC-C106924) dle standardu FSC-STD-40-004 verze 2-1 a FSC-STD-40-007 verze 2-0.

Existuje pro papíry nějaké nezávislé prohlášení o nezávadnosti?

Produkty, vyráběné společností Progroup Paper – Promedium, Proliner, Promedium S, Promedium K, Proliner K a Prokraft – lze bez pochybnosti použít jako obal na potraviny. Mohou být přitom v přímém kontaktu se suchými, nemastícími potravinami. Zabalení suchých, nemastících potravin s velkou povrchovou plochou (např.: rýže, nudle, krupice) lze docílit dodatečným použitím vhodného meziobalu.

Nezávadnost papírů pro potravinářské použití je pravidelně kontrolována a aktualizována.

Prohlášení nezávadnosti je uvedeno v prohlášení o shodě s:

 • nařízením (ES) čís. 1935/2004 Evropského parlamentu a Rady, stav 18.7.2009
 • směrnicí RoHS 2011/65/EU, stav 8.6.2011
 • zákoníkem pro potraviny, spotřební předměty a krmiva (LFGB), stav 1.12.2014
 • Německým doporučením XXXVI, stav 1.7.2015
 • směrnicí 94/62/ES o obalech a odpadech z obalů, stav 7.2.2013
 • Model Toxics Legislation, stav prosinec 2008
Nahoru