Vlastní zásobení papírem

Společnost Progroup Paper vyrábí na dvou pobočkách v Německu vysoce kvalitní surové papíry pro výrobu vlnité lepenky výlučně na bázi sběrového papíru. Dva vysoce výkonné závody tak zajišťují plynulé zásobení 8 závodů na výrobu vlnité lepenky Progroup Board. S plošnými hmotnostmi od 60 do 230 g/m² dodává Progroup Paper široké rozpětí druhů papíru. Speciální technické vybavení PM2 umožňuje produkci lehkých, z hlediska spotřeby vlákniny úsporných papírů značky Next Fibre® pro lehčí a současně odolnější vlnité lepenky „Next Generation“.

Vlastnosti papíru pro všechny požadavky
Vlastnosti papíru pro všechny požadavky
Vlastnosti papíru pro všechny požadavky
Vlastnosti papíru pro všechny požadavky
Vlastnosti papíru pro všechny požadavky

K-Linie

Vytvořena pro mnoho úloh. Naprogramována na velký výkon.

Požadavky na Kraft papíry se ubírají dnes dvěma směry. Specializované papíry pro speciální použití a s menší vsázkou vlákniny při nezměněných pevnostních vlastnostech. S K-­Line je společnost Progroup schopna splnit oba požadavky. V závislosti na použití obalů jsou v popředí různá pevnostní kritéria papírů a vlnité lepenky – jako např. pevnost v průrazu a stohovatelnost. Společnost Progroup harmonizuje papíry s příslušnými výkonovými požadavky ve čtyřech krocích.

SWL-Linie

„Zelená“ báze pro novou generaci vlnité lepenky

Sběrový papír je dnes důležitou surovinou při výrobě surových papírů pro výrobu vlnité lepenky. Celosvětová spotřeba stoupá – nabídka není dostatečná, cena se ustálila na vysoké úrovni. Aby se udržela konkurence schopnost vlnité lepenky jako produktu i v budoucnosti, vyvinula společnost Progroup Paper sr SLW-Line z hlediska zdrojů úsporné a současně odolné surové papíry pro výrobu vlnité lepenky.

Kvalitní papíry pro vysoké nároky

Značky Proliner pro Testliner papíry a náhrady za Kraftliner od 80 do 230 g/m² jakož i Promedium pro papírový materiál vln od 60 do 180 g/m² splňují nejvyšší nároky. Nové a perspektivní jsou v našem programu papíry Next Fibre® – hospodárně produkované vysoce odolné papíry s nízkou plošnou hmotností, šetrné ke zdrojům jsou vyráběny ze 100 % sběrového papíru. Všechny papíry procházejí průběžnou kontrolou kvality, značková kvalita je spolehlivě zajištěna. Zeptejte se na technické detaily.

K-Linie

Produkt
Rozsah plošné hmotnosti
ProKraft
115 – 155 g/m²

Vysoce jakostní Kraftliner pro vysokou pevnost v průtlaku.

 • Vysoce kvalitní, dvouvrstvý Kraftliner s vysokým podílem čerstvé vlákniny pro zvláštní požadavky na vysokou pevnost v průtlaku.
 • Dle definice CEPI odpovídá produktové kategorii Kraftliner.

Použití

 • Obaly pro přepravu nesoudržného zboží (např. sypkých materiálů) a těžkého zboží, vyvolávajícího vnitřní zatížení obalu (např. strojní díly). Požadavek na dobrou stohovatelnost obalů.

Plošná hmotnost

 • od 115 do 175 g/m²

Pevnost za mokra

 • nastavitelná až do 12N

Cobb

 • 60 < 40 g/m²

Certifikát

 • ProKraft je dle XXXVI doporučení BfR certifikován pro kontakt s potravinami.
 • ProKraft papír byl testován nadací Papiertechnische Stiftung (PTS) München. Byly přitom vybrány následující parametry:
 • Orientační určení plošné hmotnosti (mA) na základě DIN EN ISO 536
 • Pevnost v průtlaku (BW) dle DIN EN ISO 2759
 • Odpor proti plošnému zborcení (SCT) v příčném směru (CD) nach ISO 9895
 • NIR spektrum k zařazení papírů jako Kraftliner nebo Testliner.

Proliner K
115 – 175 g/m²

Vysoce kvalitní náhrada papíru Kraftliner pro nejvyšší hodnoty SCT.

 • Proliner K je vysoce kvalitní, dvouvrstvá náhrada papíru Kraftliner z vysoce kvalitního sběrového papíru s obsahem Kraft papíru.
 • Proliner K dosahuje v důsledku speciálního složení surovin vyšší hodnoty SCTq než obvyklé papíry Kraftliner a náhrady papírů Kraftliner.
 • Tím je Proliner K optimálně vhodný pro obaly, u nichž je požadována vysoká stohovatelnost.

Použití

 • Obaly, které jsou ve skladu a při přepravě vystaveny vysokým tlakům při stohování. Mimoto: Stohovací přepravky, obaly náhradních dílů, obaly pro speciální klimatické podmínky jako např. v chladírně a rovněž přepravky na ovoce a zeleninu.

Plošná hmotnost

 • od 115 do 175 g/m²

Pevnost za mokra

 • nastavitelná až do 12N

Cobb 60

 • < 60 g/m²

Certifikát

 • Proliner K je dle XXXVI doporučení BfR certifikován pro kontakt s potravinami a je díky certifikátu FSC® (FSC® C106840) šetrný ke zdrojům a k životnímu prostředí.
 • Proliner K byl testován nadací Papiertechnische Stiftung (PTS) München. Byly přitom vybrány následující parametry:
 • Orientační určení plošné hmotnosti (mA) na základě DIN EN ISO 536
 • Pevnost v průtlaku (BW) dle DIN EN ISO 2759
 • Odpor proti plošnému zborcení (SCT) v příčném směru (CD) nach ISO 9895

Promedium S
135 – 140 g/m²

High Performance Fluting optimalizováno v CMT a SCT.

 • Promedium S je vysoce kvalitní, dvouvrstvý surový papír pro výrobu vlnité lepenky s vyššími hodnotami CMT a SCT ve srovnání s obvyklým materiálem vln.

Použití

 • Promedium S je obzvláště vhodný pro použití u vln v obalech pro skladování těžkého zboží a rovněž pro přepravní obaly těžkého zboží a průmyslových výrobků.

Plošná hmotnost

 • od 135 do 175 g/m²

Pevnost za mokra

 • nastavitelná až do 12N

Certifikát

 • Promedium S je dle XXXVI doporučení BfR certifikován pro kontakt s potravinami a je díky certifikaci FSC® (FSC® C106840) šetrný ke zdrojům a k životnímu prostředí..
 • Promedium S byl testován nadací Papiertechnische Stiftung (PTS) München. Byly přitom vybrány následující parametry:
 • Orientační určení plošné hmotnosti (mA) na základě DIN EN ISO 536
 • Odpor proti plošnému zborcení (SCT) v příčném směru (CD) nach ISO 9895
 • Odpor proti plošnému zborcení (CMT) dle DIN EN ISO 7263

Promedium K
135 - 175 g/m²

Vysoce kvalitní polobuničinová náhrada pro vyšší hodnoty CMT.

 • Promedium K je vysoce kvalitní polobuničinový náhradní produkt z vysoce kvalitního sběrového papíru s obsahem Kraft papíru.
 • Promedium K je optimálně vhodný pro obaly, u nichž je požadována vysoká stohovatelnost a vysoký odpor proti plošnému zborcení.

Použití

 • Obaly, které jsou ve skladu a během přepravy vystavené vysokým tlakům při stohování a musí mít dostatečný odpor proti plošnému zborcení. Mimoto: Stohovací přepravky, obaly náhradních dílů, obaly pro speciální klimatické podmínky jako např. v chladírně a rovněž přepravky na ovoce a zeleninu.

Plošná hmotnost

 • 135 g/m²

Pevnost za mokra

 • nastavitelná až do 12N

Certifikát

 • Promedium K je dle XXXVI doporučení BfR certifikován pro kontakt s potravinami a je díky certifikaci FSC® (FSC® C106840) šetrný ke zdrojům a k životnímu prostředí.
 • Promedium K byl testován nadací Papiertechnische Stiftung (PTS) München. Byly přitom vybrány následující parametry:
 • Orientační určení plošné hmotnosti (mA) na základě DIN EN ISO 536
 • Odpor proti plošnému zborcení (SCT) v příčném směru (CD) dle ISO 9895
 • Odpor proti plošnému zborcení (CMT) dle DIN EN ISO 7263

Proliner
70 - 135 g/m²

„Zelená“ báze pro novou generaci vlnité lepenky.

 • Lehký, jednovrstvý vysoce odolný Testliner 3 v oblasti plošné hmotnosti ≤ 90g/m²
 • Díky vybrané konfiguraci papírenského stroje je i přes nízké plošné hmotnosti dosaženo dobrých pevnostních vlastností co se týče SCT, CMT a pevnosti v průtlaku.
 • Optimální pro použití v lehkých vlnitých lepenkách a obalech.
 • Vsázka surovin šetrná ke zdrojům, současně optimální pevnostní vlastnosti.
 • Celkový pevnostní potenciál se rozvíjí v kombinaci s přizpůsobenými tvary vln vlnité lepenky (Next Board®).

Zvláštní vlastnosti:

 • Produkty Promedium a Proliner z SLW-Line jsou vyrobeny s šetrným přístupem ke zdrojům a ušetří životní prostředí průměrně o 52 % emisí CO₂. Díky většímu počtu běžných metrů na roli je docíleno i úspory emisí CO₂ při transportu.

Použití

 • v lehkých ochranných a nenosných obalech, jako misky pro potraviny, pro hygienické a kosmetické výrobky.

Certifikát

 • dle XXXVI doporučení BfR certifikovány pro kontakt s potravinami a díky certifikaci FSC® (FSC® C106924) šetrné ke zdrojům a k životnímu prostředí.

Promedium
70 - 135 g/m²

„Zelená“ báze pro novou generaci vlnité lepenky.

 • Lehký, jednovrstvý vysoce odolný materiál vln v oblasti plošné hmotnosti ≤ 90g/m²
 • Díky vybrané konfiguraci papírenského stroje je i přes nízké plošné hmotnosti dosaženo dobrých pevnostních vlastností co se týče SCT, CMT a pevnosti v průtlaku.
 • Optimální pro použití v lehkých vlnitých lepenkách a obalech.
 • Vsázka surovin šetrná ke zdrojům, současně optimální pevnostní vlastnosti.
 • Celkový pevnostní potenciál se rozvíjí v kombinaci s přizpůsobenými tvary vln vlnité lepenky (Next Board®).

Zvláštní vlastnosti:

 • Produkty Promedium a Proliner z SLW-Line jsou vyrobeny s šetrným přístupem ke zdrojům a ušetří životní prostředí průměrně o 52 % emisí CO₂. Díky většímu počtu běžných metrů na roli je docíleno i úspory emisí CO₂ při transportu.

Použití

 • např. pro použití u mikrovln.

Certifikát

 • dle XXXVI doporučení BfR certifikovány pro kontakt s potravinami a díky certifikaci FSC® (FSC® C106924) šetrné ke zdrojům a k životnímu prostředí.
Certifikovaná značková kvalita: Proliner, ProKraft, Promedium, Next Fibre

Maximální kvalita vyžaduje mezinárodně uznané standardy. Nejdůležitější systémy managementu kvality, životního prostředí a energie společnosti Progroup ke stažení:

Certifikát organizace Forest Stewardship Council® pro odpovědné lesní hospodaření.

Stáhnout

Komplexní systém managementu ochrany životního prostředí naší produkce papíru PM2 dle EN ISO 14001.

Stáhnout

Certifikát kvality papíru z hlediska nezávadnosti pro potravinářské použití.

Stáhnout

Komplexní systém managementu ochrany životního prostředí naší produkce papíru PM1 dle ISO 50001.

Stáhnout
Naše papírenské stroje
PM1, Burg
Pracovní šířka
6,00 m
Roční produkce
415 tis. t surového papíru pro výrobu vlnité lepenky
Denní produkce
1.350 t LE / rekord 1.360 t LE
specifická výrobní dávka
9 t/h/m
Spektrum plošných hmotností
110 - 170 gsm
Konstrukční rychlost
1.500 m/min
Provozní rychlost
1.300 m/min
Uvedení do provozu
2001
Pozemek
236.000 m²
 • Výroba s uzavřeným vodním okruhem.
 • Zaměření na výrobu vysoce odolných surových papírů pro výrobu vlnité lepenky se zlepšenými technickými hodnotami. „K – Linie“ s PMS, PMK, PLK a v případě potřeby ProKraft.
 • Použitím bubnu pro úpravu sběrového papíru a zařazených refinerů obzvláště efektivní úprava vlákniny a aktivace pevnostního potenciálu
 • Pokroková technika umožňuje ekologické použití zdrojů a energie
PM2, Eisenhüttenstadt
Pracovní šířka
10,25 m
Roční produkce
650 tis. t surového papíru pro výrobu vlnité lepenky
Denní produkce
2.290 tLE / rekord 2.688 tLE
specifická výrobní dávka
10 t/h/m
Spektrum plošných hmotností
70 - 130 gsm
Konstrukční rychlost
1.800 m/min
Provozní rychlost
1.700 m/min
Uvedení do provozu
2010
Pozemek
324.000 m²
 • Výroba super lehkých (SLW), z hlediska zdrojů úsporných a současně odolných surových papírů pro výrobu vlnité lepenky.
 • Vybrané konfigurace papírenského stroje umožňují i přes nízké plošné hmotnosti dosažení dobrých pevnostních vlastností co se týče SCT, CMT a pevnosti v průtlaku.
 • Šetrný proces bubnového rozvlákňování pro maximální zachování potenciálu surovin.
 • Zaměření na produkci lehkých papírů.
 • Jediný papírenský stroj v Evropě, který produkuje surové papíry pro výrobu vlnité lepenky od plošné hmotnosti 70 g/m² a při > 1550 m/min.
 • Početné rychlostní rekordy až do 1740 m/min
PM3, Sandersdorf-Brehna
Pracovní šířka
9,20 m
Roční produkce
750 tis. t surového papíru pro výrobu vlnité lepenky
Denní produkce
2.430 t LE
specifická výrobní dávka
> 11 t/h/m
Spektrum plošných hmotností
90 - 130 gsm
Konstrukční rychlost
1.700 m/min
Provozní rychlost
1.600 m/min
Uvedení do provozu
2. pololetí 2020
Pozemek
450 000 m2
Investiční objem
375 mil. Euro
Co chtějí zákazníci často vědět - Otázky a odpovědi

Zde jsme soustředili odpovědi na nejčastěji kladené otázky k různým tématům výroby papíru a nezávadnosti pro potravinářské použití. Pokud by Vaše záležitost popř. položená otázka nebyla zodpovězena, prosíme o navázání kontaktu.

Které suroviny se při výrobě papíru používají?
 • netříděný smíšený sběrový papír (může obsahovat časopisy)
 • tříděný smíšený sběrový papír (může obsahovat časopisy)
 • sběrový papír z obchodů
 • nové odřezky z vlnité lepenky
 • použitá vlnitá lepenka z Kraft papíru 1
 • použitá vlnitá lepenka z Kraft papíru 2
 • nepoužité papírové sáčky z Kraft papíru
 • nepoužitý Kraft papír
 • nepoužitý výrobní odpad nápojových kartonů bez potahové vrstvy
 • sulfátová celulóza s dlouhým vláknem

Mimoto jsou u společnosti Propapier použity dále uvedené druhy sběrového papíru, ale ne pro produkci surových papírů pro výrobu vlnité lepenky:

 • časopisy
 • neprodané časopisy
Která aditiva se do papíru používají?

Nařízení REACH (ES) čís. 1907/2006

U produktů, vyráběných společností Progroup Paper se jedná dle nařízení REACH o “výrobky”, které nepodléhají povinnosti registrace.

Jako tzv. “následně zapojený uživatel” nepodléhají naše provozy rovněž povinnosti registrace dle REACH. Můžeme Vás ale ujistit, že v současnosti používáme a do budoucnosti budeme používat pouze suroviny, pomocné a zušlechťující látky, které jsou registrovány v souladu s nařízením REACH.

Biocidy & konzervační prostředky

Biocidy a stejně tak konzervační prostředky, používané v naší výrobě odpovídají aktuálnímu nařízení (EU) 528/2012 a jsou používány k úpravě vodního okruhu. K přímému použití v hotovém produktu nedochází. K použití metylisothiazolinonu může dojít, neprojevuje se to ale žádnými zbytky v produktech (hranice dokazatelnosti je 0,5 μg/dm²).

Radioaktivní kontaminace

Ujišťujeme Vás, že v našem provozu nedochází k žádné radioaktivní kontaminaci.

Minerální oleje

Ve výrobním procesu společnosti Progroup Paper nejsou používány žádné pomocné látky s obsahem minerálních olejů (MOSH / MOAH). Při použití recyklovaných papírů nelze zanesení vyloučit, protože tyto minerální oleje mohou být složkou použitých tiskařských barev.

Kvantitativní analýza obsahu minerálních olejů je prováděna v rámci pravidelného “Prověření kvality papíru z hlediska nezávadnosti pro potravinářské použit” a výsledky lze zjistit z aktuální zprávy o prověření.

Nanočástice / Nanotechnologie

Nejsou používány žádné nanočástice resp. nanotechnologie.

Geneticky upravené organismy (GVO)

Nejsou používány žádné geneticky upravené organismy (GVO).

Další obsažené látky

Pro výrobu našich papírů nejsou používána žádná aditiva, obsahující PVC, PVdC, PC, PS, bisfenol A, butylhydroxyanisol, parabeny, FCKW, HKW, PFCA, PFSA, PFASS, FTOH, monoPAPs, diPAPs, S-diPAPs, SCCP, asbest, antrachinon, ftaláty, latex nebo dimetylfumarát. Při použití surovin nelze zanesení vyloučit, lze je ale celkově zařadit jako velmi nízké. Dále nejsou v našem procesu používány – aditivum Bioban P 1485 a rovněž živočišné tuky.

Během výroby mohou být použity aditiva s obsahem silikonu, které ale nejsou obsaženy v konečném produktu resp. do něj nepřechází.

Ostatní informace

K zamezení ilegálního obchodu se dřevem a produkty ze dřeva, dbáme při importu resp. exportu produktů z celulózy přes hranice EU na striktní dodržení příslušně platných obchodních a celních zákonů, jako např.:

 • Nařízení EU o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh, EUTR (European Timber Regulation), Regulation (EU) No 995/2010 of the European Parliament and of the Council
 • Akční plán EU FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade)
 • Lacey Act při importu / Export do USA
Které certifikáty má Progroup Paper?

Naše provozy jsou prokazatelně certifikovány dle následujících nařízení:

PM1

EnMS DIN EN ISO 50001

Certifikace FSC® (FSC-C106840) dle standardu FSC-STD-40-004 verze 2-1 a FSC-STD-40-007 verze 2-0.

PM2

UMS dle nařízení (ES) čís. 1221/2009 (nařízení EMAS-III)

Certifikace FSC® (FSC-C106924) dle standardu FSC-STD-40-004 verze 2-1 a FSC-STD-40-007 verze 2-0.

Existuje pro papíry nějaké nezávislé prohlášení o nezávadnosti?

Produkty, vyráběné společností Progroup Paper – Promedium, Proliner, Promedium S, Promedium K, Proliner K a Prokraft – lze bez pochybnosti použít jako obal na potraviny. Mohou být přitom v přímém kontaktu se suchými, nemastícími potravinami. Zabalení suchých, nemastících potravin s velkou povrchovou plochou (např.: rýže, nudle, krupice) lze docílit dodatečným použitím vhodného meziobalu.

Nezávadnost papírů pro potravinářské použití je pravidelně kontrolována a aktualizována.

Prohlášení nezávadnosti je uvedeno v prohlášení o shodě s:

 • nařízením (ES) čís. 1935/2004 Evropského parlamentu a Rady, stav 18.7.2009
 • směrnicí RoHS 2011/65/EU, stav 8.6.2011
 • zákoníkem pro potraviny, spotřební předměty a krmiva (LFGB), stav 1.12.2014
 • Německým doporučením XXXVI, stav 1.7.2015
 • směrnicí 94/62/ES o obalech a odpadech z obalů, stav 7.2.2013
 • Model Toxics Legislation, stav prosinec 2008
Nahoru