Naše podnikové hodnoty

Firemní hodnoty společnosti Progroup jsou kompasem a návodem pro všechny naše aktivity a rozhodnutí. Definují, jakým způsobem fungujeme v našich týmech a jak pracujeme s našimi zákazníky a s jakým přístupem chceme dosáhnout našich cílů.

 

Pro rozvinutí celé síly podniku potřebujeme opravdové silové hráče. Zaměstnance, kteří vědí, že záleží na každém. A že každý jednotlivec musí být vždy tak dobrý, jak dobrý je tým, v kterém pracuje. Nabízíme Vám výzvy, na kterých se můžete rozvíjet a růst a dlouhodobé perspektivy rodinného podniku.

Výkon a protiplnění

Společnost Progroup je společností založenou na vysokém výkonu, která roste díky svým výzvám a díky jejich zvládání Nejlepší výsledky pro nás a pro naše zákazníky stavíme do centra své pozornosti a činnosti. Naši zaměstnanci jsou připraveni k vysokým výkonům. Za to jim poskytujeme vysoké protiplnění: plat, možnosti povýšení a profesního růstu, úroveň týmového ducha a firemní kultura jsou ve společnosti Progroup na nadprůměrně vysoké úrovni, podíl na úspěchu společnosti je centrální hodnotou.

Kooperace a týmová práce

Důvěryhodná spolupráce s našimi zákazníky a dodavateli je základem dalšího úspěšného vývoje našeho obchodního modelu. Naše provozní procesy následují integrovanou procesní organizaci. V této organizaci pracují všechny části společnosti ve vzájemném propojení a s vysokou efektivitou. Tvoříme JEDEN tým, který navzájem spolupracuje s orientací na úspěšné splnění pracovních povinností a který staví úspěch celku nad zájmy jednotlivce.

Důvěra a respekt

Společnost Progroup je synonymem vysoké úrovně důvěry, důvěryhodnosti a spolehlivosti. Naši zaměstnanci profitují ze stability rodinně vedené společnosti. Předáváme zodpovědnost, otevřeně a férově komunikujeme a jsme silnou komunitou, ve které si navzájem můžeme důvěřovat a respektovat se. Naši zákazníci se můžou spolehnout na to, že se jim vždy budeme snažit přinést nejoptimálnější řešení a výkon.

Proces učení a vývoj

Abychom si udrželi vedoucí pozici v naší branži založené na surovinách, musíme se neustále vyvíjet a posouvat dál. Posloucháme přání svých zákazníků a sledujeme trendy na trzích. Jsme připraveni se neustále učit nové věci, umíme se učit nové věci a jsme otevření novinkám, které poslouží našim zákazníkům, našim kolegům a celé naší společnosti.

Dynamika a růst

Vizionářská obchodní strategie a jedinečný obchodní model společnosti Progroup z nás tvoří společnost s největším organickým růstem v rámci naší branže. Abychom dosáhli svých ambiciózních cílů, kontinuálně expandujeme. Společnost Progroup je vysoce dynamickou společností. Nečinnost není nic pro nás.

Inovace a efektivita

My všichni ve společnosti Progroup jsme hrdí na to, že jsme v našem segmentu činnosti na vedoucí pozici na poli technologie, organizace, a tím také na poli cenotvorby. Investujeme do nejnovějších high tech technologií a neustále je vyvíjíme a posouváme dál. Tím se nám daří dosahovat ziskového růstu naší společnosti a našich zákazníků. Nabízíme svým zaměstnancům atraktivní a jisté zaměstnání, poskytujeme svým investorům zajímavou možnost zhodnocení vložených prostředků a ulehčujeme životnímu prostředí díky výrobkům a výrobním postupům šetrným ke zdrojům.
Nahoru