25 let společnosti Progroup

Proč nemusí být Hidden Champion vždy globálním tržním lídrem

Co je vlastne „hidden champion“, tajný výherce nebo vítez? Co ho charakterizuje?

Jeden produkt. Jeden trh.

Tajní vítězové patří většinou do kategorie podniků vedených vlastníky nebo rodinných podniků. Jsou středně velké a nejsou kótované na burzách, a tím pádem se nenacházejí v širším povědomí veřejnosti. Jejich orientace je konsekventní na malý tržní segment nebo jsou zaměřeny na jednu produktovou oblast. unikají situacím spojeným s intenzivní tržní konkurencí a cenovými válkami, především při konfrontaci s velkými koncerny. Přitom vědomě podstupují riziko, spojené s velmi úzkou produktovou nabídkou, v duchu hesla “vkládat všechna vajíčka do jednoho košíku“.

Všem je společná extrémně důležitá orientace na přání a požadavky svých zákazníků. Protože často dochází k silné oboustranné závislosti. Díky takto těsnému spojení roste tlak na to, aby společnost byla kvůli úspěchu svých zákazníků stále výrazně inovativní.

 

Progroup: Úspěch s pouze trochou „veřejnosti“

Pokud si porovnáme definici termínu Hidden Champions a přístup společnosti Progroup, dostaneme překvapivě velké množství společných bodů. Zároveň ale můžeme najít celou řadu zásadních odlišností, které definují osobitý charakter této společnosti.

Společnost Progroup se skutečně prakticky neprezentuje před širokou veřejností. Reklamní prezentace se omezuje na odborně relevantní média z oblasti papírenského průmyslu a výroby vlnité lepenky. Společnost vytváří velmi konsekventní způsob prezentace ve velmi jasném a technickém stylu, a to pomocí prostředků, které zahrnují jak komunikaci, tak i uzpůsobení centrály, provozů a vozidel.

Také ve finanční oblasti je společnost Progroup jen velmi málo známá. Společnost není orientovaná na burzovní dění, vlastnické podíly jsou v držení rodinného holdingu a z malé části v držení dvou solidních kapitálových investorů. Ti jsou pevně přesvědčeni o tom, že je společnost Progroup „Consistently successful“, tedy důsledně úspěšná a o z toho plynoucích bezpečných budoucích perspektivách.

 

Vedoucí společnost na poli organizace, technologií, nákladů

Společnost Progroup zajišťuje na trhu přesně definovaný komoditní segment, vlnitou lepenku, který se, stejně jako všechny komoditní trhy, vyznačuje permanentní úrovní nadprodukce, velkým množstvím nabídky, a malou úrovní rozdílů ve výrobcích. Na takovém druhu trhu je společnost úspěšná jen tehdy, pokud je lídrem trhu.

Společnost Progroup proto realizuje konsekventní strategii růstu s nejmodernější technologií, perfektně optimalizovanými procesy a nízkými náklady. Tak se také procesy programu Průmysl 4.0 staly ve společnosti Progroup realitou již dávno: nejmodernější, automaticky ovládané strojní vybavení, dosahující vysokých výkonů i vysoké kvality jen s minimálními personálními nároky. Produktivita práce na pracovníka je u téměř 1100 zaměstnanců čtyřikrát vyšší, než je v odvětví obvyklé.

 

Důsledně úspěšní

Konkurenční společnosti jsou často koncerny kótované na burze, které částečně operují v globálním měřítku. V současnosti společnost Progroup vystoupala na čtvrté místo na evropském trhu vlnité lepenky a tím už pro svou konkurenci není „neviditelná”.

V tržním segmentu formátů se podíl společnosti Prowell v některých zemích klíčové oblasti střední Evropy pohybuje na úrovni mezi 30 a 60 procenty.

 

Relativizace obvyklých způsobů práce

Pro Hidden Champions jsou typické malé „revoluce“, se stálými optimalizacemi, které pak úspěšně realizují. Tak u společnosti Progroup pokračuje inovace dále i ve vývoji produktů. Jako příklad lze uvést produktovou řadu Next Generation Products.

Bylo úspěšně investováno do technologie, která vyprodukuje lehčí surový papír na výrobu vlnité lepenky a formáty vlnité lepenky s lepšími, ale zároveň stabilně identickými technickými parametry. Z toho vyplynula výrazně nižší spotřeba materiálu a energie, jakož i příslušně nižší emise. Zadání strategie „Road Map 2050“, které si dalo za cíl redukci emisí v rámci papírenského průmyslu, se tak společnosti Progroup podařilo naplnit včas a příkladně.

 

Co chybí k pozici tajného vítěze?

Podtrženo sečteno, mnoho nechybí. Pokud vezmeme v potaz přesnou definici, tak chybí jen to, že společnost Progroup není aktivní na globálním trhu. Přesto je ale celosvětovým technologickým lídrem na poli výroby papíru a vlnité lepenky. Výrobní zařízení společnosti Progroup na poli výroby papíru a vlnité lepenky pokořily všechny výrobní světové rekordy. Společnost, které se během 25 let podařilo vypracovat se z bodu nula na čtvrtou pozici na evropském trhu vlnité lepenky, je určitě hodná označení Champion.

Nahoru