Ve společnosti Progroup vše ukazuje na razantní růst

Ve společnosti Progroup vše ukazuje na razantní růst: společnost expanduje díky dalšímu závodu na výrobu formátů vlnité lepenky v Eisfeldu (Duryňsko)

Prowell, jeden z podniků skupiny Progroup AG se sídlem v Landau, expanduje díky dalšímu závodu na výrobu formátů vlnité lepenky v Německu. Abychom udrželi tempo se stále rostoucím trhem a abychom se mohli úspěšně vyrovnat s nároky zákazníků na spolehlivost dodávek a kvalitu, vznikne v Eisfeldu v Duryňsku celkem jedenáctý závod na výrobu formátů vlnité lepenky. Pomocí tohoto vysoce moderního závodu s roční kapacitou 140 000 tun formátů vlnité lepenky naroste celková výrobní kapacita společnosti Progroup na 1,5 miliónu tun. Investiční objem tohoto projektu je zhruba 50 miliónů Eur. Ve čtyř- směnném provozu vytvoří tento výrobní areál celkem 52 nových pra- covních míst a 3 učňovské pozice.

Tímto novým závodem na výrobu formátů vlnité lepenky v Eisfeldu (Duryňsko) společnost Progroup cílevědomě následuje svoji strategii Two Twentyfive a dále expanduje vysokou rychlostí. Oznámení tohoto nového závodu na výrobu formátů vlnité lepenky znovu dokazuje, že společnost Progroup je nejrychleji organicky rostoucím výrob- cem formátů vlnité lepenky a surového papíru na její výrobu v Evropě. Teprve začátkem srpna začala společnost Progroup nový projekt další papírny s investičním rozpočtem 375 mil. eur. V celkem jedenácti závodech na výrobu formátů vlnité lepenky v Německu, Francii, České republice, Polsku, Velké Británii a Itálii bude z 85 % zpracováván surový papír na výrobu vlnité lepenky z vlastních zdrojů. Tím společnost Progroup dále upevňuje svou vedoucí pozici na trhu formátů vlnité lepenky ve střední Evropě.

 

Tento nový výrobní závod na výrobu for- mátů vlnité lepenky bude postaven na ploše zhruba 87 000 metrů čtverečních v Eisfeldu (Duryňsko). Zahájení výroby je naplánováno na čtvrté čtvrtletí roku 2019. Areál přitom bude vybaven stejnými technologickými inovacemi, které jsou už od listopadu 2018 použity v novém mega závodu na výrobu formátů vlnité lepenky v Ellesmere Port (Velká Británie). Jürgen Heindl, CEO a předseda představenstva společnosti Progroup, k tomu dodává: „Naše závody, optimalizované na nasazení technologií Průmyslu 4.0, vycházejí z principu výrobních linek, které se v automatickém provozu samy optimálně řídí a samostatně hlásí veškerá slabá místa výroby a zařízení samotného.“

 

K nejpodstatnějším inovacím patří koncepce One man dry end, vysoce výkonný paletový sklad s 11 000 skladovacími místy a třemi zařízeními na obsluhu regálů, automatickou manipulací s paletami, ochranou hran a páskováním, stejně jako s optimalizovaným systémem zpracování odpadu a použí- vání klihu. Závod na výrobu vlnité lepenky vybavený výrobní linkou o rych- losti 400 m/min a s výrobní šířkou 2,8 m se bez problému zařadí do výrobního ekosystému společnosti Progroup. Vyráběny budou třívrstvé a pětivrstvé lepenky Next Board® typů B, C, E a z toho vycházející kombinace.

 

Pomocí použití kogeneračního zařízení k výrobě elektrického proudu a tepla se dodržuje Green hightech filozofie spo- lečnosti Progroup. Odpadní teplo z výroby proudu se přitom pomocí procesu absorpce použije k výrobě chladu nebo přímo k vytápění. „Vedle použití této kogenerační jednotky dosáhneme vysoké úrovně ekologické efektivnosti také samotnou výrobou naší řady vlni- tých lepenek Next Board®, které jsou synonymem menšího objemu použité energie a surovin, stejně jako i menšího množství vyprodukovaného CO2, při zvýšení výkonu provozu“, doplňuje dále Jürgen Heindl.

 

Novinky tohoto ojedinělého závodu jsou završeny systémem ochrany proti hluku, který na jedné straně zajišťuje velmi nízké zatížení hlukem, na straně druhé snížení výkyvů teplot. Ideální základ pro vytvoření příjemného a velmi moderního pracovního prostředí. V regionu tak vznikne 52 hightech pracovních míst, stejně jako tři učňovské pozice.

Investiční objem
cca 50 miliónů eur
Výrobek
formáty vlnité lepenky
Objem roční produkce
140 000 tun formátů vlnité lepenky
Výrobní rychlost
400 /min.
Pracovní šířka
2,80 m
Způsob a kapacita skladován
Plně automatizovaný sklad palet s celkem 11 000 skladovacími místy a třemi zařízeními na obsluhu regálů
Počet pracovních pozic
52 přímých pracovních míst ve čtyřsměnném provozu, 3 učňovské pozice
Uvedení do provozu
4. čtvrtletí 2019
Velikost stavebního pozemku
cca 87 000 m²

V případě zveřejnění nám prosím zašlete vzorky publikací. Děkujeme.

Progroup AG
Stephan Göckler
vedoucí marketingu
Horstring 12
76829 Landau
Tel. +49 (0) 6341 5576-1190
Fax +49 (0) 6341 5576-109
marketing@progroup.ag
www.25.progroup.ag
www.green.progroup.ag

Downloads
180910_Progroup_PW13_Bei_Progroup_stehen_alle_Zeichen_auf_rasantem_Wachstum
Document / 63KB
180910_PW13_Ankuendigung_Datenblatt_DE.pdf
Document / 43KB
Přátelská připomínka
Prosíme, zašlete nám při zveřejnění jeden exemplář. Děkujeme.
Nahoru