Strategie Two Twentyfive:

Společnost Prowell zahajuje strojním testem přípravu pro spuštění výroby v Drizzoně (Lombardsko)

Společnost Prowell, podnik skupiny Progroup, postupuje v ramci sve strategie Two Twentyfive vystavbou deviti zavodů na vyrobu formatů v centralni Evropě cilevědomě vpřed. Již deset měsíců po oznámení projektu zahajuje společnost Prowell dne 14.února 2018 za přítomnosti pozvaných hostů strojním testem přípravu pro spuštění výroby. Zahájením výroby prvního závodu společnosti Prowell v Itálii, plánovaného na březen 2018 zvýší podnik po startovní a rozběhové fázi svou výrobní kapacitu o dalších 220 mil. m² ročně.

Obalový park – model budoucnosti

U obalového parku je kombinována objemová výroba vysoce výkonného zařízení na výrobu vlnité lepenky společnosti Prowell se specializovanou výrobou obalů při eliminaci obvyklých nákladů na transport, balení a manipulaci. Výrobce obalů je konkrétně zásoben pomocí plně automatických dopravních systémů formáty vlnité lepenky společnosti Prowell přímo. Evidence objednávky obalů u výrobce spouští bezprostředně objednávku u společnosti Prowell. Na jejím základě je realizována výroba formátů vlité lepenky. Celý proces je vysoce moderně řízen integrovanými IT systémy.

Společnost Prowell uvedl první model obalového parku v život již v roce 1998. V průběhu času je skupinou Progroup úspěšně provozováno ve střední Evropě celkem osm obalových parků. Přitom u modelové varianty I sídlí výrobce obalů přímo u společnosti Prowell, zatímco u modelu II je zařízení na výrobu vlnité lepenky provozováno v bezprostřední blízkosti popř. pod střechou zákazníka společnosti Prowell. V obou případech si podniky zachovávají svou plnou samostatnost.

 

Jürgen Heindl, předseda představenstva společnosti Progroup, si je jistý: „Modely obalových parků budou v budoucnosti hybnou silou růstu skupiny Progroup“.

„Modely obalových parků budou v budoucnosti hybnou silou růstu skupiny Progroup.“
Jürgen Heindl, předseda představenstva společnosti Progroup
Nástup na nový trh

Ve strategickém partnerství se specialistou v oblasti výroby obalů společností Imbal Carton S.r.l. nastupuje společnost Progroup s dalším obalovým parkem dle modelu II na největší trh formátů vlnité lepenky Evropy. Nový závod ve Drizzoně byl vybudován v bezprostřední blízkosti italského kooperačního partnera za pouhých deset měsíců. Společnost Imbal Carton poskytla k dispozici pozemek a halu, společnost Progroup zařízení na výrobu vlnité lepenky, nutné periferie a zařízení také provozuje.

Dne 14.února 2018 za přítomnosti pozvaných hostů strojním testem zahájí přípravu pro spuštění výroby. V nové pobočce bude tak od března 2018 provozováno zařízení na výrobu vlnité lepenky o šířce 2,80 m, které bude s pracovní rychlostí až 350 m/min produkovat v trojsměnném provozu cca 220 mil. m² formátů vlnité lepenky ročně. Plánována je výroba třívrstvé a pětivrstvé vlnité lepenky v jakostech B, B NG, C, E a kombinací. U společnosti Prowell S.r.l. vznikne pro nové zaměstnance celkem cca 45 hightech pracovních míst.

Jako všechny závody Prowell je i závod v Drizzoně integrován do systému společnosti Progroup tak, že jsou všechna relevantní data a objednávky řízeny vysoce efektivně a centrálně. Tak lze dosáhnout maxima synergického a integračního efektu – na jedné straně obchodního modelu společnosti Progroup, na druhé straně v rámci modelu obalového parku s partnerem, společností Imbal Carton S.r.l.

Zašlete nám prosím při zveřejnění jeden povinný výtisk. Srdečně děkujeme.

Progroup AG
Stephan Göckler
vedoucí marketingu
Horstring 12
76829 Landau
Tel. +49 (0) 6341 5576-1190
Fax +49 (0) 6341 5576-109
marketing@progroup.ag
www.25.progroup.ag
www.green.progroup.ag

Downloads
180214_Presse_Prowell_startet_PW11_mit_Maschinentest_final_DE.pdf
Document / 67KB
Přátelská připomínka
Prosíme, zašlete nám při zveřejnění jeden exemplář. Děkujeme.
Nahoru