Společnost Progroup pokračuje důsledně v strategii růstu Two Twentyfive

Poté co společnost Progroup již v polovině února ohlásila aktivní přípravy výstavby další papírny, je již v současné době vydáno rozhodnutí o výběru lokality. Společnost Progroup vybuduje v krátké době novou state- of-the-art papírnu v Německu v Sandersdorf-Brehna u Bitterfeldu v Sasku-Anhaltsku. Zahájení výstavby je dle dnešního stavu naplánováno již na první čtvrtletí 2019 a projekt bude dle aktuálního stavu plánu dokončen v 2. pololetí 2020.

Pod zastřešením společností Progroup tvoří výrobní závody Propapier a Prowell korespondující systém, s cílem optimálního vyvážení výrobních kapacit obou oborů činností. Po oznámení výstavby až čtyřech dalších závodů na výrobu formátů vlnité lepenky do roku 2021 a rozhodnutí o lokalitě třetí papírny nastupuje společnost Progroup do nynější intenzivní fáze realizace své strategické periody Two Twentyfive.

Po intenzivním hledání lokality v rámci Evropy bude papírenský stroj PM3 postaven v Sandersdorf-Brehna u Bitterfeldu (Německo). Mimo územní blízkosti lokalit obou dalších papíren Progroup (PM1 v Burgu a PM2 v Eisenhüttenstadtu) byly pro volbu lokality směrodatné především dobré dopravní napojení, jakož i vysoká průmyslová kompetence regionu.

S investičním objemem celkově 375 mil. € pro výstavbu papírenského stroje bude v závislosti na finální technické konfi- guraci vytvořeno v regionu cca 140 vysoce moderních přímých a cca 350 nepřímých pracovních míst. Celkový projekt předpokládá mimo vybudování nové papírny v druhé fázi také výstavbu vlastní RDF elektrárny, takže bude nový papírenský stroj potom energicky efektivně zásoben párou a elektrickou energií.

Výrobní zařízení je realizováno „na zelené louce“ na stavebním pozemku o výměře cca 450 000 m2. Dle principů Power of Innovation investuje společnost Progroup do ekologických state-of-the-art zařízení a plní tak opět svou Green Hightech filozofii.

Dle aktuálního plánu je spuštění výroby stanoveno již na 2. pololetí roku 2020. Nový papírenský stroj PM3 bude vyrábět surový papír na výrobu vlnité lepenky a sortu Testliner v rozsahu gramáže 80 až 150 gr/m². Po rozběhové fázi bude zařízení s pracovní šířkou 9,20 m produkovat surový papír na výrobu vlnité lepenky v roční kapacitě 750 000 tun. Spolu s oběma papírnami PM1 v Burgu a PM2 v Eisenhütten- stadtu se tak celková roční výrobní ka- pacita surových papírů na výrobu vlnité lepenky zvýší z 1 100 000 tun na cca 1 850 000 tun.

Prosíme, zašlete nám při zveřejnění je- den povinný výtisk. Srdečně děkujeme.

Progroup AG
Stephan Göckler
vedoucí marketingu
Horstring 12
76829 Landau
Tel. +49 (0) 6341 5576-1190
Fax +49 (0) 6341 5576-109
marketing@progroup.ag
www.25.progroup.ag
www.green.progroup.ag

Downloads
180515_Progroup_Presse_PM3_Standortentscheidung_DE.pdf
Document / 356KB
Přátelská připomínka
Prosíme, zašlete nám při zveřejnění jeden exemplář. Děkujeme.
Nahoru