Společnost Progroup i nadále s tendencí růstu

V plánu do roku 2021 je výstavba další papírny a čtyř závodů na výrobu formátů vlnité lepenky

Společnost Progroup vykazuje i nadále tendenci růstu a může se s hrdostí ohlédnout na úspěšný jubilejní rok. Obrat v roce 2017 vzrostl o 9,69 % na cca 804 mil. Euro. Základem tohoto úspěchu je důsledná realizace její strategie Two Twentyfive. Potom, co tento nejrychleji organicky rostoucí výrobce vlnité lepenky v Evropě v pouhém říjnu minulého roku zahájil výstavbu nového mega-závodu na výrobu formátů vlnité lepenky v Ellesmere Portu ve Velké Británii a již tento měsíc zahajuje výrobu ve svém nejnovějším závodě v Drizzoně v Itálii, oznamuje společnost Progroup další plány expanze. Zřízením až čtyřech dalších závodů na výrobu formátů vlnité lepenky v období let 2019 a 2021 ve střední Evropě, jakož i spuštěním aktivní přípravné fáze zajištění výstavby další papírny na výrobu surového papíru pro výrobu vlnité lepenky v Německu, jejíž zahájení výroby je plánováno na rok 2021, přechází společnost Progroup do intenzivní fáze své strategie expanze Two Twentyfive.

Společnost Progroup si v jubilejním roce „25 let společnosti Progroup“ opět připsala úspěšný rok a dokládá to přesvědčivými ukazateli: Obrat v roce 2017 vzrostl o 9,69 % na cca 804 mil. Euro ze 733 mil. Euro v roce 2016. Přitom bylo poprvé v rámci jednoho hospodářského roku překročeno výrobní množství jednoho milionu tun formátů vlnité lepenky. Hnacími parametry pro tento trvale pozitivní vývoj byly: dobré konjunkturní prostředí, nové závody na výrobu formátů vlnité lepenky Plößberg a Trzcinica, ale i výkon všech závodů, dobrý výkon odbytu a v neposlední řadě excelentní spolupráce všech zaměstnanců.

Společnost Progroup pokračuje důsledně ve své strategii Two Twentyfive. Potom co podnik začátkem roku 2017 oznámil výstavbu dvou závodů na výrobu formátů vlnité lepenky v Itálii a Velké Británii, zahájí nový závod na výrobu formátů vlnité lepenky v Drizzoně v Itálii v tomto měsíci výrobu a nejvýkonnější mega-závod na výrobu formátů vlnité lepenky v Ellesmere Portu ve Velké Británii bude spuštěn dle plánu na konci třetího čtvrtletí 2018. Výrobní kapacita pro for- máty vlnité lepenky tím ke konci roku 2018 dosáhne cca 3 000 mil. m²/rok. Pro dlouhodobé udržení pozice vedoucího výrobce vlnité lepenky v Evropě a vedení v oblasti nákladů na straně jedné a na druhé straně zajištění, aby byl podnik i nadále schopen držet krok s očekávaným růstem trhu a požadavky svých zákazníků, co se týká spolehlivosti dodávek a kvality výrobků, plánuje společnost Progroup mezi lety 2019 a 2021 otevření až čtyř dalších závodů na výrobu formátů vlnité lepenky ve střední Evropě. To zvyšuje celkovou výrobní kapacitu na přibližně 4 200 mil. m²/rok.

Rostoucí potřeba konzistentního vysoce kvalitního surového papíru pro výrobu vlnité lepenky, má být vzhledem k rostoucí kapacitě výroby formátů vlnité lepenky u společnosti Prowell, pokryta převážně vysoce flexibilní a z hlediska nákladů efektivní vlastní výrobou. Společnost Progroup proto začala aktivně s přípravami výstavby další papírny s umístěním v Německu. Dle aktuálních úvah je start výroby nového papírenského stroje state-of-the-art stanoven na rok 2021 a poskytne po rozběhové fázi výrobní kapacitu dalších cca 750 000 tun surového papíru pro výrobu vlnité lepenky. Spolu s oběma papírnami PM1 v Burgu a PM2 v Eisen- hüttenstadtu, které již v Německu pracují, se pak celková roční výrobní kapacita surových papírů pro výrobu vlnité lepenky zvýší z 1 100 000 tun na cca 1 850 000 tun.

 

Prosíme, zašlete nám při zveřejnění jeden povinný výtisk. Srdečně děkujeme.

 

Progroup AG

Stephan Göckler

vedoucí marketingu Horstring 12

76829 Landau

Tel. +49 (0) 6341 5576-1190

Fax +49 (0) 6341 5576-109

info@progroup.ag

www.progroup.ag

www.green.progroup.ag

Downloads
180216_Presse_PG_weiterhin_auf_Wachstumskurs_final_DE.pdf
Document / 465KB
Přátelská připomínka
Prosíme, zašlete nám při zveřejnění jeden exemplář. Děkujeme.
Nahoru