Celosvětově nejmodernější papírna

Skupina Progroup AG investuje 375 mil. Euro na pobočce Sandersdorf-Brehna

V Sasku-Anhaltsku v Německu vzniká celosvětově nejmodernější papírna s roční kapacitou 750 000 tun. Proto se v pátek na pobočce Sandersdorf-Brehna bei Bitter feld konalo slavnostní zahájení stavebních prací. Investorem a provozovatelem zařízení je skupina Progroup AG z rýnsko-falckého Landau, která tím buduje svou třetí papírnu a zvýší tak roční produkci surového papíru pro výrobu vlnité lepenky na celkově 1,85 milionů tun. Investiční objem pro nový projekt se pohybuje kolem 375 mil. Euro. Závod vytvoří 140 přímých a až 350 nepřímých pracovních míst.

Jürgen Heindl, CEO a předseda představenstva Progroup AG zdůrazňuje: „U tohoto projektu důsledně sledujeme naši Green Hightech filozofii, a proto důsledně ekologicky investujeme do State-of-the-Art zařízení.“ Nová papírna je budována na pozemku o velikosti 450 000 m2. Celý projekt předpokládá mimo nového papírenského stroje, real- izovaného celosvětově renomovaným výrobcem strojních zařízení firmou Voith Paper, ve druhém stupni i výstavbu elektrárny na náhradní palivo, která bude zásobit vysoce výkonný stroj parou a elektrick ým proudem. Tak bude zajištěna celková nezávislost papírny na fosilních palivech. Cizorodé příměsi, obsažené ve sběrovém papíru budou termicky zpracovány ve vlastní elektrárně na náhradní palivo. V závěru je papírna vybavena optimalizovaným cirkulačním vodním okruhem a je investováno do nejmodernějších technologií čištění odpadních vod.

První výkop nejvìtšího Celosvětově nejmodernější papírna.

S novou papírnou v Sandersdorf-Brehna podtrhuje skupina Progroup AG své postavení nejrychleji a organicky se rozvíjejícího výrobce surového papíru pro výrobu vlnité lepenky Evropy. Surový papír pro výrobu vlnité lepenky, vyrobený ve vlastních závodech je z 85% zpracováván v deseti současných vlastních závodech na výrobu formátů vlnité lepenky v Německu, Francii, České republice, Polsku, Velké Británii a Itálii. Pro snížení ekologické stopy, je používán výlučně sběrový papír. Jürgen Heindl: „Nový projekt se řadí do naší One-Mill strategie, důsledně sledující Green Hightech filozofii. Jinak vyjádřeno: Pro zásobení našich závodů není poražen jeden jediný strom. To je v době klimatických změn živoucí a vědomá ochrana životního prostředí.“

Jürgen Heindl (generální ředitel) převzal řadu přelomových prací pro první papírnu (1999) v Burgu se svým synem Maximilianem Heindlem (náměstkem správní rady) s nejlepším přáním.

Zašlete nám prosím při zveřejnění jeden povinný výtisk. Srdečně děkujeme.

Progroup AG
Stephan Göckler

vedoucí marketingu

Horstring 12
76829 Landau
Tel. +49 (0) 6341 5576-1190
Fax +49 (0) 6341 5576-109
marketing@progroup.ag
www.25.progroup.ag
www.green.progroup.ag

Downloads
Bild_1_Progroup_Spatenstich.jpg
Image / 1,2 MB
Bild_2_Maximilian_Heindl_Juergen_Heindl.jpg
Image / 4,8 MB
180808_PM3_Spatenstich_Pressemappe_Pressemitteilung_Druck_lang_DE.pdf
Document / 1 MB
Přátelská připomínka
Prosíme, zašlete nám při zveřejnění jeden exemplář. Děkujeme.
Nahoru