Power of Cooperation: Kde se budoucnost stává skutečností

V Plößberg-Liebensteinu v horním Falcku stojí superlativy hodnocený výrobní park obalových materiálů. Od roku 2015 vyrábí společnost Progroup v této pobočce formáty vlnité lepenky, které jsou přímo a bez časových ztrát zpracovávány společností Liebensteiner GmbH na obalový materiál všech tvarů a velikostí.

 

Byly zde sloučeny dva, přímo na sebe navazující výrobní kroky, výroba vlnité lepenky a kartonáže. Tak vznikl v rámci Evropy největší výrobní park obalových materiálů. V roce 2018 to bylo cca 100 000 tun vyrobené vlnité lepenky, říká s hrdostí v hlase Hans Jürgen Maier, provozní vedoucí úseku techniky Progroup. Do roku 2020 má výkon stoupnout na více než 110 000 tun. Liebensteiner Kartonagenwerk GmbH, provozuje výrobní park obalových materiálů, navazující na výrobu společnosti Progroup.

Kooperace mezi oběma podniky – a ta je mnohem více než pouhým vztahem dodavatele a zákazníka – probíhá vynikajícím způsobem. „Synergie, které zde máme, jsou nepřekonatelné.“ Společnost Liebensteiner je zákazníkem Progroup od roku 1992 a má číslo zákazníka 2. Firmy spolupracují jako přímí sousedé již téměř čtyři roky. Obě závodní haly spojují velká vrata, kterými jsou stohy formátů vlnité lepenky dopravovány plně automaticky na dopravních pásech z výroby společnosti Progroup na zpracování v provozu společnosti Liebensteiner. „Při vystavení objednávky“, vysvětluje Hans-Jürgen Maier, „je objednávka předávána prostřednictvím centrály v Landau prakticky přímo k našim strojům.“ Na rozhraní k druhé straně vrat je již s předstihem známo, které z dříve objednaných dodávek dorazí, protože jsou všechna data – včetně počtu, velikosti a druhu – předávána elektronicky.

 

Konstantně vysoký standard kvality a jistota dodání výrobků jsou velkou výhodou, stejně jako šetrný přístup k životnímu prostředí. Další výhodou je, že vyloučení přepravy eliminuje potenciální poškození zboží a nejsou zapotřebí žádné další obaly. Tato kooperace je konkrétním úspěchem, za tři roky od spuštění závodu zvýšila společnost Liebensteiner svou výrobu z 82 mil. M2 v roce 2015 na 152 mil. M2 v uplynulém roce 2018. Počet zaměstnanců se za stejné období zvýšil z 281 na 410. V oblasti digitalizace pracují oba podniky společně na zostření rozhraní mezi oběma závody tak, aby bylo pro obě strany ještě transparentnější. Tak bude možno plánování výroby na obou stranách dále optimalizovat.

Nahoru