Normy – řád všech věcí.

Stimulátor inovací nebo brzda pokroku?

Dnes existuje asi 33 000 norem pro předměty a postupy. Od roku 2012 spolupracuje tým společnosti Progroup na aktualizaci norem pro vlnité lepenky a papíry pro výrobu vlnité lepenky. Ještě v roce 2018 má být zveřejněna verze ISO, norma DIN potom v květnu 2019.

 

Normy jsou doporučením

Německý institut pro normalizaci, krátce DIN, v Berlíně je mezinárodně vůbec největší normalizační institut. Nejedná se o správní orgán, nýbrž registrované neziskové sdružení. Pro nejsou také vydávána žádná „Nařízení“, ale pouze doporučení. Průmysl se pak jimi řídí dobrovolně.

 

DIN zůstává při normalizaci neutrální

Normy jsou vydávány pouze na podnět tzv. zainteresovaných kruhů. To může být hospodářství, spotřebitelé, výzkum nebo veřejný sektor. DIN přitom zůstává neutrální. Pro normalizační výbory přitom poskytuje k dispozici diskusní platformu a pokouší se o dosažení shody účastníků a zajišťuje organizační pomoc. Technický input ale zajišťují členové výborů.

00 / 00

Pokud hoří: Dobré pokud je připojení normalizované

Obrázky, filmy, zvuk - všechno má své místo na normalizované paměťových kartách

Šrouby a závity podléhají přísným normám, aby bylo vše pevně spojeno

Pro papíry a vlnitou lepenku platí normy, které jsou již trochu zastaralé

Stále více „Light Weights“

Nejdůležitější normou pro vlnitou lepenku je DIN 55468-1. V ní jsou stanoveny druhy vln s rozměry a rovněž požadované technické hodnoty. Norma se vrací do počátku sedmdesátých let. Její obsah byl v roce 2014 zčásti přepracován a v dubnu 2015 byla zveřejněna. Pro lehké vysoce odolné vlnité lepenky jako např. Next Board® je teto stav normalizace v pravém smyslu slova zastaralý.

 

Překonané zkušební postupy

Příkladem pro stav věci bylo zjištění pěchovacího odporu, stanoveného v DIN EN ISO 7263. Zadání pro zkoušku se vracelo zpět do slavné doby A-vlny v sedmdesátých letech. Ta byla mezitím v široké míře nahrazena B-vlnou a BC-vlnou a dnes má již jen podřadný význam.

 

Společnost Progroup aktivně v normalizačních výborech

Společnost Progroup spolupracovala v grémiích až do roku 2004. Podnik se potom rozhodl pro pauzu na rozmyšlenou. S vývojem Next Generation Products Next Fibre® a Next Board® vznikly produkty, které byly třídou samy pro sebe. Byly daleko mimo normy a druhy, které byly na trhu obvyklé.

 

Od roku 2012 pak spolupráce opět pokračovala. Společnost Progroup je od té doby zastoupena v normalizačním výboru „Papír, lepenka a vláknina“ dvěma papírenskými specialisty: Phillipos Vrizasem, vedoucím technologie PM1&PM2 a Rudolfem Gräfensteinem, vedoucím zajištění jakosti papíru. Čas dozrál pro rozšíření mezinárodní normy pro pěchovací odpor DIN EN ISO 7263 o B-vlnu. „Chceme dosáhnout celosvětového sjednocení zadání měření“ – takový je cíl spolupráce.

 

Úspěšně proti odporu

Ve výborech bylo nutno mnoho přesvědčovací činnosti. V konečné fázi se ale podařilo návrhy vypracované společností Progroup – i proti odporu zúčastněných konkurentů – prosadit. Při posledních zasedáních mezinárodní projektové skupiny na úrovni ISO převzali v závěru vedení oba specialisté společnosti Progroup. S úspěchem: Výhledově bude ještě v prosinci 2018 etablována přepracovaná mezinárodní norma ISO, norma DIN následuje v únoru

 

Oprávněná kritika: Zdlouhavý postup rozhodování

Normy jsou sice pravidelně přezkoumávány a nejpozději po pěti letech přepracovávány. S těmito termíny může ale regulativ vyhovovat odvětví se silným inovačním potenciálem jen stěží.

 

 

Roadmap 2050: V normách není k nalezení

Úspory zdrojů a energie, stejně jako snížení emisí CO2 nehrají v normách dosud žádnou roli. Ani v nejnovějším vydání normy DIN 55468-1. V rámci Roadmap 2050 by jim ale měl být přiřazen nejvyšší význam. K tomu říká Jürgen Heindl, předseda představenstva Progroup AG: „Jako odpověď na megatrendy současné doby jsme uvedli v život průkopnické technologie. Normy naproti tomu setrvávají stále ještě příliš v původních podmínkách. Přejeme si více otevřenosti pro inovace, sledující megatrendy současné doby.“

Nahoru