Next Fibre® – Light Weights jsou realitou

Papírenský stroj PM2 produkuje lehké surové papíry pro výrobu vlnité lepenky s plošnými hmotnostmi mezi 70 a130 g/m². PM2 je naší odpovědí na odrážející se vysoké ceny energie a surovin. S Hightech vybavením stroje mohou být hospodárně vyráběny papíry Next Fibre® s nízkými plošnými hmotnostmi a nižší vsázkou vlákniny.

 

S Next Fibre® je dnes k dispozici kompletní program papírů, jejichž výroba uspoří zatížení životního prostředí průměrně o 52 % CO₂. Dodatečně může Next Fibre® snížit emise CO₂ při přepravě až o 24 %.

Nahoru