Vlnitá lepenka v novém pojetí

Naše zdroje jsou cenné

Sběrový papír je celosvětově velmi intenzivně poptávaná surovina s přibývajícím významem. Potřeba bude v následujících letech dále stoupat. Ceny se s výkyvy orientují směrem vzhůru, kvalita sběrového papíru klesá. Jsou poptávány papírenské stroje, vyčerpávající celý potenciál vlákniny sběrového papíru a jsou schopny hospodárně produkovat vysoce kvalitní papíry s nízkou vsázkou surovin.

Náš závazek - Nižší emise CO2

V rámci Roadmap 2050 komise EU si papírenský průmysl stanovil ambiciózní cíl: vyšší tvorbu hodnoty při současně silně snížených emisích CO2. S papírenským Hightech strojem PM2 se nám podařil průlom směrem k roku 2050: Papíry Next Fibre® uspoří v průměru 52 % CO2. S Product Carbon Footprint pro Next Board®, vlnité lepenky z Next Fibre®, potvrzuje TÜV Rheinland úsporu CO2 až 15 %. Naše cesta: K tématu vlnité lepenky jsme zaujali zcela nové stanovisko.

Next Fibre® – Light Weights jsou realitou

Papírenský stroj PM2 produkuje lehké surové papíry pro výrobu vlnité lepenky s plošnými hmotnostmi mezi 70 a130 g/m². PM2 je naší odpovědí na odrážející se vysoké ceny energie a surovin. S Hightech vybavením stroje mohou být hospodárně vyráběny papíry Next Fibre® s nízkými plošnými hmotnostmi a nižší vsázkou vlákniny.

 

S Next Fibre® je dnes k dispozici kompletní program papírů, jejichž výroba uspoří zatížení životního prostředí průměrně o 52 % CO₂. Dodatečně může Next Fibre® snížit emise CO₂ při přepravě až o 24 %.

Nová generace vlnité lepenky: Úspornější, lehčí, konstantní výkon

Z vysoce odolných papírů Next Fibre® se vyrábí vlnité lepenky Next Board®. Díky nově vyvinutým strukturám vlnité lepenky se podařilo docílit s nižší vsázkou materiálu stejné ECT hodnoty, jakož i zlepšené pevnosti v tlaku.

 

Změna výšky a šířky vln, jakož i rádiusů tvaru vlny v různých kombinacích jsou klíčem k optimalizaci odolnosti. S menším dělením a nižšími výškami vlny je „volná délka upnutí“ kratší, počet podpěrných míst narůstá, čímž se zvyšuje zatížitelnost.

 

Mimoto tímto způsobem vzniká maximálně rovná povrchová papírová plocha, umožňující rovnoměrný potisk. Rušivý žebrový efekt je účinně potlačen.

 

Certifikace „Product Carbon Footprint“ TÜV Rheinland k tomu potvrzuje, že Next Board® ve výrobě uspoří vůči obvyklým provedením až 15 % zatížení CO₂.

Obaly s redukovaným CO₂ nové generace

Next Box® obaly jsou vyráběny u našich vybraných výrobních partnerů v celé Evropě vyráběny pouze z vlnitých lepenek Next Board® . Podniky, které tyto obaly používají, mají přesvědčivé argumenty pro ekologicky uvažující spotřebitele a mohou poukázat na šetrné zacházení s cennými zdroji. Spolehlivá ochrana produktů, jakož i kvalitní prezentace značky díky velmi dobrému potisku, jsou parametry, kterými se vyznačují obaly Next Box®.

 

Pro Vaše úlohy z oblasti obalů, kooperujeme s výrobci obalů ve střední Evropě, kteří jsou schopni spolehlivě splnit Vaše Next Box® přání od malých výrobních dávek až po velké zakázky. Zprostředkujeme Vám rádi kontakt. Těšíme se na Vaše úlohy z oblasti obalů.

Co chtějí zákazníci často vědět - Otázky a odpovědi

K našim produktům Next Generation jsme soustředili odpovědi na nejčastěji kladené otázky. Pokud by Vaše záležitost popř. položená otázka nebyla zodpovězena, prosíme o navázání kontaktu.

Co se rozumí pod termíny Green Hightech popř. Next Generation Products?

S vysokými investicemi a důslednou dlouholetou vývojovou prací zaujala společnost Progroup k tématům vlnitá lepenka a obaly z vlnité lepenky zcela nové stanovisko. Koncepce Green Hightech zaručuje řadu produktů příští generace: Surové papíry pro výrobu vlnité lepenky Next Fibre®, vlnité lepenky Next Board® a obaly Next Box®, které vyrábí naši zkušení partneři, výrobci obalů ve střední Evropě.

Jaký význam má pojem Carbon Footprint ve vztahu k výrobkům Next Generation?

Carbon Footprint nebo také bilance CO₂ produktu je součet všech emisí CO₂, vzniklých v průběhu jeho životních fází. S touto bilancí lze produkty srovnávat v jejich účinku na klima a pomocí vyhodnocení jednotlivých výrobních kroků i zlepšovat. Společnost Progroup nechala pro své vlnité lepenky Next Board® vyhotovit Product Carbon Footprint.

Pro které produkty nechala společnost Progroup vyhotovit Product Carbon Footprint?

S papírenským strojem PM2 v Eisenhüttenstadtu je možná produkce kvalitních, z hlediska vlákniny úsporných surových papírů pro výrobu vlnité lepenky. Tyto vysoce odolné papíry Next Fibre® jsou základem pro lehčí a současně odolnější vlnité lepenky s novou strukturou, vlnité lepenky Next Board®. Ty byly prověřeny z hlediska své produktově specifické uhlíkové stopy CO₂.

Která organizace prováděla hodnocení Carbon Footprint?

Společnost Progroup pověřila tímto prověřením a certifikací TÜV Rheinland.

Kolik CO₂ lze s Next Board® ušetřit?

Z vysoce odolných papírů Next Fibre® se vyrábí vlnité lepenky Next Board®. Díky nově vyvinutým strukturám vlnité lepenky se společnosti Progroup podařilo dosáhnout s nižší vsázkou materiálu vyšších ECT hodnot, jakož i zlepšené pevnosti v tlaku Certifikace „Product Carbon Footprint“. TÜV Rheinland potvrzuje, že vlnité lepenky Next Board® ušetří ve výrobě oproti obvyklým typům až 15 % emisí CO₂.

Kolik CO2 lze st Next Board® ušetřit při transportu?

Vlnité lepenky Next Board® váží méně a jsou tenčí, takže na jednom nákladním vozidle lze transportovat o 16 % více m². Náklad na nákladní vozidlo je ale vzhledem k dodatečnému množství celkově těžší. Protože se na jedno nákladní vozidlo dá přepravovat více vlnité lepenky, vyžaduje to pro stejné přepravené množství vlnité lepenky méně jízd. Lze ušetřit každou sedmou jízdu.

Nahoru