Společnost Progroup rozvíjí dlouhodobé perspektivy pro papírnu Stockstadt

Landau, 31.10.2023 - Zástupci společností Progroup AG a Sappi Stockstadt GmbH podepsali smlouvu o převzetí areálu papírny a celulózky.

Tradiční pobočka výroby papíru nabízí úspěšnému rodinnému podniku Progroup možnost naplánovat další pobočku pro oběhové hospodářství. Krok za krokem má být vyvinuta koncepce udržitelné a inovativní výroby vlnitého papíru s pomocí uzavřeného materiálového cyklu.

Tržní město, okres a Svobodný stát Bavorsko podporovaly jednání podle svých možností. Zařizování pobočky doprovázela agentura Invest in Bavaria, která je součástí zemské vlády pro podporu podnikání.

Dr. Florian Herrmann, vedoucí bavorského státního kancléřství a státní ministr pro spolkové záležitosti a média, vítá toto spojení: „To byla ta nejlepší týmová práce! Jsme rádi, že jsme společně našli dobré a dlouhodobé řešení pro budoucnost. Ve velmi krátké době a v mnoha osobních rozhovorech jsme našli dobrá řešení se všemi místními zúčastněnými stranami. Rozhodujícími faktory pro kladné rozhodnutí o akvizici nové pobočky jsou také skvěle vyškolení kvalifikovaní pracovníci v bavorském Dolním Mohanu a vynikající infrastruktura v regionu Rýn-Mohan, což se osvědčí i v budoucnu.“

Převzetí areálu je naplánováno na duben 2024. Následně se bude plánovat a provádět demontáž starých zařízení. Tento krok je nezbytný pro vytvoření prostoru pro realizaci naší budoucí koncepce pobočky a měl by dokončen v průběhu roku 2025. Současně se vypracovávají konkrétní plány a technické posudky, které budou sloužit jako podklad pro žádosti o schválení i připravované investice.

Bavorský ministr hospodářství Hubert Aiwanger: „Rozhodnutí společnosti Progroup AG mě velmi těší. Bavorsko je velmi atraktivní lokalitou pro podniky, které pracují v duchu oběhového hospodářství. Volba Stockstadtu je proto logická. Ministerstvo hospodářství odvedlo prostřednictvím programu Invest in Bavaria úspěšnou práci a my jsme na projektu tvrdě pracovali.“

Maximilian Heindl, CEO společnosti Progroup AG, o ambicích společnosti: „Oběhové hospodářství je dlouhodobý proces. Od spotřeby čisté vody, kterou snižujeme o více než 80 procent ve srovnání se zbytkem průmyslu, až po energetickou koncepci: Naším cílem je využívat zdroje co nejšetrněji. To znamená, že proces plánování vyžaduje čas. Znamená to však také, že jsme zde na bavorském Dolním Mohanu dlouhodobě angažováni. Těšíme se na to, že v naší budoucí pobočce ve Stockstadtu budeme rozvíjet společné příležitosti pro nás i pro region.“

Nahoru