I pres zatlacenou slzu

„Trochu nostalgie je přitom cítit.“ Jürgen Heindl, zakladatel firmy a CEO společnosti Progroup, se musí krátce odmlčet a vydechnout. Žádný div: 29. leden 2019 je ve historii firmy zvláštní den. A nejen to, protože Jürgen Heindl má narozeniny. Stojí s mikrofonem v ruce na lávce velínu ve starém závodě na výrobu formátů vlnité lepenky v Ellesmere Portu. Tady v Anglii, nedaleko Liverpoolu, odstavuje symbolickým stisknutím tlačítka zařízení PW08 slavnostně z provozu. Přesně na den, deset let po jeho uvedení do provozu ve Velké Británii. Ale to není vše: U PW08 se jedná o to samé zařízení, které před 27 lety jako PW01 spustil v Offenbachu do provozu a tím odstartoval dynamickou historii úspěchů společnosti Progroup. Jeden stroj, který ale představuje mnohem víc než jen stroj.

 

„Je to opravdu emocionální okamžik“, pokračuje Jürgen Heindl ve své řeči před shromážděným osazenstvem závodu a pozvanými hosty, „ale čas plyne kupředu.“ Stroj vyráběl celkem 25 let. Přerušením byla pouze pauza na přelomu roku 2007/2008, kdy byl v Offenbachu demontován, převezen lodí do Anglie, tak znovu instalován a uveden do provozu. Během své životnosti vyprodukoval gigantický objem 3,5 miliardy čtverečních metrů vlnité lepenky – ty by byl, při přepočtu na šíři jednoho metru pás vlnité lepenky, který by dosáhl devětkrát od Země k Měsíci.

 

Marco Wollenburg byl v roce 1992 prvním směnovým vedoucím na právě tomto prvním zařízení v Offenbachu. Dnes tiskne vypínací tlačítko spolu s Jürgenem Heindlem a říká s pohledem na tento enormní výrobní výkon: „Vlastně je škoda, že stroj odstavujeme.“ Musí se usmívat a ostatní s ním, i Marc Weigel. Ten také není pouze jeden ze služebně nejstarších zaměstnanců společnosti Progroup, byl především odpovědný za přestěhování PW01 a jeho nové spuštění jako PW08 v Anglii. Dnes je to i pro něj pohnutý okamžik, přiznává: „Ale je hezké vidět, jak dobře stroj deset posledních let ještě pracoval.“ Za což lze v neposlední řadě poděkovat Audriovi Jasmontasovi, který dnes jako čtvrtý přikládá společně ruku na vypínací spínač. Svého času byl prvním směnovým vedoucím v nově instalovaném PW08 zde v Ellesmere Portu.

 

Ve čtyřech vypínají Heindl, Wollenburg, Weigel a Jasmontas spínač, umístěný před nimi na parapetu velína – PW01 a PW08 se v tomto okamžiku stávají historií. Rozléhá se potlesk zaměstnanců a hostů a postupně pomalu utichá v prostorné výrobní hale. Součásti stroje budou nyní, pro připomínku na počátek historie firmy, instalovány v areálu závodu v Offenbachu. To bylo pro Jürgena Heindla důležité.

Stroj poslaný na odpočinek, vytvořil kdysi první milník spolupráce s výrobcem strojů, firmou BHS Corrugated. Lars Engel, BHS Managing Director, to dnes zdůraznil ve svém krátkém příspěvku: „Tento stroj je matkou třech příběhů úspěchu: Položil základ pro úspěch podniku, nastavil nová technická měřítka a konečně je symbolem dlouhého, úzkého partnerství společností BHS a Progroup.“ Souběžně je symbolem pro Power of Cooperation, kterou společnost Progroup žije, doplňuje Jürgen Heindl a podává Lars Engelovi svou pravici k dlouhému stisku.

 

Avšak při vší nostalgii: Pohled směřuje do budoucnosti. Protože v Ellesmere Portu se současně otevírá nová kapitola. S PW12 uvádí společnost Progroup krátce na to do provozu celosvětově nejefektivnější a nejvýkonnější závod svého druhu. To je více než dobrý důvod, ještě tento den – i přes zatlačenou slzu, jak to formuloval Jürgen Heindl – začít s oslavami. Jak osazenstvo, tak i hosti si pochutnali u prostřeného bufetu k oslavě tohoto dne a v neposlední řadě k oslavě vlastního výkonu, realizovaného na tomto stroji.

Nahoru