Značková kvalita pro Vaše řešení

Formáty vlnité lepenky na míru

Společnost Progroup produkuje formáty vlnité lepenky na deseti pobočkách ve střední Evropě. Výrobní sortiment zahrnuje všechny druhy vlnité lepenky ve vysoké kvalitě na bázi vlastní produkce papíru. Zakázky lze objednávat online 24 hod. denně, jsou individuálně vyrobeny do 48 hodin a dodávány přesně v stanoveném časovém rozmezí.

Značkové produkty pro nejlepší výsledky
Značkové produkty pro nejlepší výsledky
Stohy vlnité lepenky v blokovém skladu
Sběrový papír pro recyklaci ve společnosti Progroup Paper
Vlnitá lepenka vysoké kvality

S našimi vysoce kvalitními vlnitými lepenkami jsme se stali evropským leaderem trhu formátů vlnité lepenky. K výrobnímu sortimentu patří profily F, FE, E, EB, B, BE, BC, C, AC, AAC, B NG, BC NG, třívrstvé, pětivrstvé nebo sedmivrstvé, dodávané jako hnědé nebo bílé formáty vlnité lepenky. Zcela novou cestou jdeme s našimi vlnitými lepenkami Next Board®. S těmi přistupujeme k tématu vlnité lepenky zcela novým způsobem. Jsou vyráběny z našich lehkých, na vlákninu úsporných surových papírů pro výrobu vlnité lepenky Next Fibre® a provedeny v nové kombinaci vln.

Certifikovaná značková kvalita

Maximální kvalita vyžaduje mezinárodně uznané standardy. Nejdůležitější systémy managementu kvality, životního prostředí a energie společnosti Progroup ke stažení:

Certifikát organizace Forest Stewardship Council® pro odpovědné lesní hospodaření.

Stáhnout certifikát

Komplexní systém managementu energie naší produkce vlnité lepenky dle ISO 50001.

Stáhnout certifikát

Certifikát kvality vlnité lepenky z hlediska nezávadnosti pro potravinářské použití.

Stáhnout certifikát

Certifikát o emisi skleníkových plynů podél celého řetězce tvorby hodnoty.

Stáhnout certifikát
Nejvyšší produktivita pro formáty vlnité lepenky

Společnost Progroup disponuje deseti pobočkami ve střední Evropě s nejrychlejšími Hightech stroji s pracovní šířkou až do 3,30 m. Díky inovativní technice je možné produkovat všechny druhy vlnité lepenky, včetně jemných vln jako např. typu E, F. Síťové propojení všech závodů na výrobu formátů vlnité lepenky umožňuje centrální řízení všech dat a objednávek zákazníků a zajišťuje High-Speed produkci s veškerou rozmanitostí výroby.

Co chtějí zákazníci často vědět - Otázky a odpovědi

K našim formátům vlnité lepenky jsme soustředili odpovědi na nejčastěji kladené otázky k různým tématům výroby papíru a nezávadnosti pro potravinářské použití. Pokud by Vaše záležitost popř. položená otázka nebyla zodpovězena, prosíme o navázání kontaktu.

Produkuje společnost Progroup Board v každém závodě všechny typy vln?

Typy vln C, B, B NG, BC a BC NG jsou nabízeny ve všech zemích. Provedení s kombinacemi vln AC a AAC jsou v rámci Evropy dodávány z výrobních poboček v Offenbachu a Burgu Zde je nutný minimálně poloviční náklad nákladního vozu. Ostatní typy vln nabízíme na poptávku z nejrůznějších závodů.

Musím dávat při objednávce pozor na minimální množství?

Minimální velikost objednávky u standardních druhů je 200 m². Předpokladem je ale dodávka plného nákladu nákladního vozu nebo roční minimální množství 1 mil. m². Pouze tak je pro nás možné zajistit spolehlivý dodavatelský servis a stabilní ceny.

V jaké formě obdržím dodávku formátů vlnité lepenky?

Přednostní je dodávka na DB paletách s příslušnou výměnou. V jednotlivých případech nebo i na speciální přání lze dodávku provést i na nevratných paletách. V Itálii provádíme dodávku bez palet. Zboží je dle nutnosti opatřeno ochranou hran s příslušným páskováním. Obecně je výška stohů přizpůsobena plnému vyložení nákladního vozidla. Speciální přání k výšce stohů se musí v jednotlivých případech prověřit.

Lze objednat každý formát?

Musí být dodržena minimální šířka 250 mm a délka 500mm. U sedmivrstvého provedení je minimální délka 800 mm. Maximální rozměry se liší v závislosti na výrobním závodu. Nejsou ale nikdy menší než 2 450 mm u šířky a 5 000 mm u délky.

Jaké rýhované profily společnost Progroup nabízí?

Standardní rýhované válce pro lehké typy jsou „hlava na hlavu“ a 3-bodový rýhovaný válec. Při výrobě těžké vlnité lepenky na pobočkách Burg a Offenbach jsou přednostně používány 5-bodové rýhované válce. Jiné typy drážkování lze nabídnout po individuální zkoušce.

Jak se stanu zákazníkem společnosti Progroup?

Za předpokládaného splnění minimálních kritérií (minimální roční objem 1 mil. m² a odběr plně naložených nákladních vozidel) s Vámi naváže kontakt příslušný vedoucí prodeje a spustí proces založení zákazníka. Toto trvá zpravidla cca 1 týden. Po úspěšném ukončení tohoto založení zákazníka obdržíte ceník. Dle něj můžete potom ihned po obdržení provést objednávku.

 

Jak proběhne komunikace, pokud jsem zákazník hovořící cizím jazykem?

Náš zákaznický servis hovoří všemi jazyky zemí, do kterých provádíme dodávky. Můžete tak s námi bez problémů komunikovat ve Vaší mateřštině.

Jsou všechny typy dodávány do 48 hodin?

Sortimentní program je rozdělen do sortimentních priorit. Tyto priority (A až C) odrážejí výrobní cyklus sortimentu. Sortiment s prioritou A je vyráběn denně, zatímco priorita C je vyráběna 1x až 2x týdně. Obecně platí cíl dodat Vám veškerý sortiment do 48 hodin.

Mohu si mé zboží u Vás odebrat sám?

Pro zaručení bezproblémového průběhu nakládky preferujeme dodávku námi organizovanými dopravci, popř. vlastní dopravou.

Můžete zaručit spolehlivost zásobení?

Díky množství výrobních závodů a jejich dodacích rádiusů, které se překrývají, Vám můžeme v případě neschopnosti dodání zaručit dodávku přeorientováním na jinou výrobní pobočku. Společnost Progroup se rovněž z převážné části zásobí papírem z vlastní výroby. Tím nedochází k závislosti na trhu papíru a je zajištěna maximální spolehlivost dodávek.

Nahoru