Výsledkem inovací je síla

ELEKTRÁRNA V EISENHÜTTENSTADTU.

Pokračování Green Hightech filozofie

Tepelná elektrárna zásobuje parou a energií papírenský stroj PM2 společnosti Progroup v Eisenhüttenstadtu, umístěný v bezprostřední blízkosti. Společnost Progroup si tak zajišťuje rozsáhlou nezávislost na fosilních palivech. Jako všechna technická zařízení podniku nastavuje i tato elektrárna měřítka ve výstavbě a provozu elektráren. Podle principů technologického leadera byla realizována vysoce moderní investice. Současně je zařízení koncipováno ekologicky, zcela ve smyslu Green Hightech filozofie společnosti Progroup.

INOVACE GENERUJE „POWER“ – ENERGII Z ODPADNÍCH MATERIÁLŮ. CITELNÉ ODLEHČENÍ DEPONIÍ

Energie dle principu kogenerace.

Elektrárna produkuje ročně až 1 mil. tun páry a až 160 GWh proudu. Tím je pokryta celá spotřeba páry a cca 50 % spotřeby proudu papírenského stroje PM2. Proudem je napájena veřejná rozvodná síť a v souladu s potřebou opět odebírána. Elektrárna je provozována s náhradním palivem (EBS), tedy průmyslovým a domovním odpadem a také odpadem papírenského průmyslu. Denně je dodáno až 80 nákladních vozidel náhradního paliva a doplňuje vzniklý zbytkový materiál z produkce papíru PM2. Koncepce „Zhodnocení místo likvidace“ je na pobočce zrealizována naprosto intenzivně.

ČISTÝ PROCES - SPALOVÁNÍ S NÍZKÝMI EMISEMI PŘI VYSOKÉ ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI.

Celosvětově největší zařízení svého druhu.

Elektrárna je vybavena fluidním kotlem pro spalování až 350 000 tun náhradního paliva ročně. Termické zužitkování při 850 °C umožňuje optimální vypálení, redukuje zbytky spalování a tvorbu nebezpečných plynů. Se 150 MW/h tepelného výkonu je elektrárna v současnosti celosvětově největším zařízením svého druhu. Pro ochranu životního prostředí bylo zabudováno zařízení na čištění odpadních plynů s nejvyšším stupněm účinnosti. Díky nejnovější technice tak lze bez problémů dodržet všechny mezní hodnoty emisí. Důsledná protihluková ochrana umožňuje mimoto velmi tichý provoz. „Síla není hlučná, je tady a účinkuje“ – tato věta Alberta Schweitzera se sem opravdu hodí.

Nahoru