Důsledně úspěšní: Historie vzniku silné značky

Společnost Progroup se v současné chvíli mění jako nikdy předtím ve své historii – prudký růst, stále se zvyšující mezinárodní působení, další nová papírna, čtyři nové závody na výrobu formátů vlnité lepenky, velký počet nově příchozích kolegů.

 

Proto je velmi důležité zůstat zaměřeni na ohnisko realizace. V červenci 2017 proto začaly práce na zásadní podmínce této centralizace: spojení současných společností skupiny Progroup, tedy Prowell, Propapier, Propower nebo Prologistik pod jedno nejznámější jméno: Progroup: Progroup.

 

Toto soustředění na změny je viditelné v novém vzhledu a v symbolu, který znázorňuje nejen společnost Progroup, ale také sílu společnosti: a tím je písmeno P. Základem jeho formy a centrálním elementem budoucího vzhledu značky společnosti Progroup je stylizovaný pruh. Efektivní procesy jsou pro společnost Progroup podstatné. Forma pruhu znázorňuje pořádek a efektivní tok výroby a je symbolem základních surovin společnosti Progroup: papíru a vlnité lepenky. Pruh je velmi dynamickým prvkem: má pokaždé novou podobu a proto je symbolem Power of Innovation. Propojuje partnery a protipóly jako zobrazení Power of Cooperation. .A ve své všestrannosti a výrazové síle fascinuje a symbolizuje Power of Fascination.

00 / 00

stylizované P – obrazová značka společnosti Progroup

stylizovaný pás – je označením pro procesy a výrobu společnosti Progroup

síla společnosti Progroup – inovace, kooperace a fascinace

Power of Innovation

Power of Cooperation

Power of Fascination

Barevné spektrum značky

Jak již jméno společnosti Progroup implikuje, nepracujeme pouze pro produkt, ale i pro naše zákazníky a s našimi zákazníky. A to jako společný tým. Mimo technického uspořádání stojí proto v obrazovém světě v popředí především člověk. Pestrý výběr z jednotlivých portrétů, reportáží, detailních a panoramatických snímků zajišťuje vizuální napětí a životnost.

 

Důsledně úspěšní – to je motto, to je nový požadavek podniku. A také nová značka je toho důkazem. Stanovení stěžejních cílů, spojení sil, flexibilita, konzistence a důslednost pro prezentaci značky na trhu, to společnost Progroup garantuje, to je základem našeho úspěchu.

 

Ale ne všechno je nové – protože v konečném efektu se nejedná o novou značku, ale o zaměření, o vysvětlení. Sytá červená barva Pro názvu Progroup charakterizuje značku i nadále. Je a zůstává spojujícím prvkem celé prezentace značky. V přechodném období se ještě tu a tam setkáte s dosavadním logem, ale do konce roku 2019 bude rebranding ukončen.

Nahoru