Systém whistleblowingu

Srdečně vítejte v systému whistleblowingu koncernu Progroup.

Důvěra našich zákazníků, dodavatelů a dalších obchodních partnerů, akcionářů a jiných investorů, jakož i správních orgánů, veřejnosti a dalších zúčastněných v zákonné a odpovědné chování všech zaměstnanců má velký význam na image a úspěch koncernu Progroup.

Dodržení zákonných předpisů a interních směrnic má proto pro Progroup maximální prioritu. Protože pouze pokud jsou dodržovány směrnice a normy, můžeme odvrátit eventuální škody vzniklé našemu podniku, našim zaměstnancům a obchodním partnerům. Nesprávné chování se proto musí včas rozpoznat, vyřídit a bez odkladu znemožnit.

Pro spravedlivé a přiměřené sledování upozornění na prohřešky, jsme zřídili elektronický systém whistleblowingu. Ten poskytuje zaměstnancům koncernu Progroup a třetím možnost, pomocí komunikační platformy na bázi internetu zkontaktovat v koncernu Progroup orgán, příslušný pro oblast compliance, vyměňovat dokumenty a zůstat v kontaktu pomocí vlastní poštovní schránky. Vše funguje důvěrně a s ochranou. Oznamovatelé se přitom mohou sami rozhodnout, zda se přihlásí jmenovitě nebo zda chtějí zůstat v anonymitě.

K elektronickému systému whistleblowingu dospějete pomocí následujícího odkazu:

 

https://progroup.integrityline.org/

 

Mimoto lze prohřešky nahlásit i pomocí e-mailu na compliance@progroup.ag, poštou na Progroup AG, Abteilung Recht und Compliance, Horstring 12, 76829 Landau in der Pfalz nebo jako zaměstnanec i osobně v oddělení Právo a compliance.

Nahoru